مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل چهارم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

0

 

تپّهٔ کوچک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

تپّه ی کوچک
اولین گام در راه خودسازی، تهذیب نفس، و خداشناسی و سلوک الی الله، خودشناسی است.
تمام سعی قرآن بر این است که انسان خود را کشف کند.
این خود، خود شناسنامه ای نیست، که اسمت چیست؟
اسم پدرت چیست و در چه سالی متولد شده ای؟ تابع چه کشوری هستی؟ و …
آن خود همان چیزی است که «روحِ الهی » نامیده می شود و با شناختن آن خود است که انسان احساس شرافت و کرامت و تعالی می کند و خویشتن را از تن دادن به پستی ها برتر می شمارد،
به ارزش خویش پی می برد،
ارزش های اخلاقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش پیدا می کند.
در این درس دانش آموزان با گفت و گو دربارهٔ محتوای فیلم «چیزی » علاوه بر ارتقای توانایی تحلیل و استدلال، دربارهٔ ویژگی های خود بیشتر فکر می کنند.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

اهداف تپّهٔ کوچک

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود
ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی تپّهٔ کوچک

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
بررسی ویژگی های (صفات، توانایی ها، نیازها، علایق، ظرفیت ها) خود
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود

میمون های گران بها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

آیا اشیا، پدیده ها و موجودات پیرامون ما ذاتاً دارای ارزش هستند،
یا اینکه ما بر اساس نیاز یا به دلخواه خود برای آنها ارزش و مقیاس های ارزش گذاری قرار داده ایم؟
دانش آموزان در این درس، پس از شنیدن داستان «میمون های گرا ن بها » برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، در مورد ارزش اشیا، پدیده ها و موجودات پیرامون گفت وگو می کنند و از این طریق معیارهای خود را بررسی و مهارت استدلال و قضاوت را در خود تقویت می کنند.
میمون های گران بها

اهداف میمون های گران بها

پرورش توانایی تحلیل ارتباط ارز شها و معیارهای ارزش گذاری
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی میمون های گران بها

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
روشن سازی طرز تلقی خود دربارهٔ معیارهای ارز ش گذاری اشیا، پدیده ها و موجودات پیرامون

شکلی دیگر تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

آیا همهٔ چیزهای پیرامون ما همان طور که ما می بینیم هستند؟
آیا افراد دیگر چیزها را همان طور که ما می بینیم، می بینند؟
این قبیل پرسش ها و نظایر آن پرسش هایی هستند
که روشن سازی آنها به ادراک ما از جهان کمک زیادی می کند.
در این درس دانش آموزان با شنیدن داستان «خفّاش دیوانه » و گفت و گو دربارهٔ پرسش های مطرح شده، از دیدگاه خود به این پرسش ها پاسخ می دهند و درستی پاسخ خود و دیگران را بررسی می کنند.
این کار به آنها کمک می کند تا درک بهتری از نظرات خود و دلایل آن داشته باشند.
شکلی دیگر

اهداف شکلی دیگر

پرورش توانایی تمایز قائل شدن بین مفاهیم دیدگاه و واقعیت و درک علل تفاوت در نظرات
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی شکلی دیگر

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

خرسی که می خواست خرس باقی بماند (انتخابی)

در این درس دانش آموزان با مطالعهٔ یک داستان، از طریق مقایسهٔ تفاوت ها، شباهت ها، رابطه ها در دو موقعیت متفاوت به طبقه بندی دانسته های خود می پردازند. آنها با گفت و گو دربارهٔ موقعیت پیش آمده به عناصر واقعی هویت ساز آدمی و میزان تأثیر آنها در تعیین هویت و شخصیت انسان پی می برند و به این طریق توانایی استنباط، استدلال، و نتیجه گیری خود را ارتقا می دهند.
خرسی که می خواست خرس باقی بماند

اهداف خرسی که می خواست خرس باقی بماند 

آگاهی از عوامل تأثیرگذار در شکل گیری هویت انسان
ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی خرسی که می خواست خرس باقی بماند 

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
سنجش اطّلاعات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

پرواز کن! پرواز تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

در ادبیات داستانی ما حکایات زیادی وجود دارد
که مقایسهٔ بین دو موقعیت را برای خواننده پیش می آورد
که از جملهٔ آنها می توان به داستان موش شهری و موش صحرایی، کبوتر در قفس و کبوتر آزاد و نظایر آن اشاره کرد.
در همهٔ این داستان ها ترجیح و انتخاب بین رفاه در اسارت و مقایسهٔ آن با سختی های تأمین معیشت
در موجوداتی که آزاد زندگی می کنند، وجود دارد.
در این درس انتظار می رود دانش آموزان ضمن گفت و گو دربارهٔ این موقعیت ها، ترجیحات خود را با دیگران در میان بگذارند و دربارهٔ آن استدلال کنند و از این طریق درک بهتری
از نقش خود در شکل دادن به هویت خویش داشته باشند.
پرواز کن! پرواز

اهداف پرواز کن! پرواز

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک تأثیر هویت در عملکرد
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی پرواز کن! پرواز

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
سنجش ترجیحات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده ها و اعمال خود و دیگران
روشن سازی طرز تلقی خود نسبت به مفاهیم آزادی، راحتی و آسایش و رابطهٔ آنها
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

من عاقبت از این پل خواهم گذشت

با توسعهٔ رسانه های ارتباط جمعی آگاهی جامعه دربارهٔ معلولان افزایش یافته است،
با این حال، برخی افراط و تفریط ها در نگاه به توانایی های معلولان موجب کاهش ارتباط این بخش از جامعهٔ انسانی با دیگر اعضای آن می شود.
در این درس دانش آموزان پس از نمایش فیلم با گفت و گو در بارهٔ محتوای فیلم به تعبیر و تفسیر معنای واژه هایی نظیر توانایی، ضعف، خوشبختی، ناامیدی، زندگی واقعی، کامل کردن زندگی یکدیگر و نظایر آن می پردازند و قوهٔ استدلال و درک و نگرش های خود را در این باره توسعه می دهند.
من عاقبت از این پل خواهم گذشت

اهداف من عاقبت از این پل خواهم گذشت

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک ظرفیت های انسان
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی من عاقبت از این پل خواهم گذشت

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
ارزشمند دانستن حیات و تلاش در راه کمال
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

کیمیاگر تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دامنهٔ توقعات، طمع کاری ها، افزون طلبی ها، چشم داشت ها و خواسته های گوناگون و ناپسند بشر، بسیار وسیع و فوق العاده فراوان است.
حدّ نهایی آرزوهای ما کجاست؟ تفاوت طمع و کمال جویی چیست؟
چه چیزی به خوشبختی حقیقی ما کمک می کند؟
اینها سؤالاتی است که ذهن انسان را به خود مشغول داشته است.
جواب این سؤالات را از چه کسی بپرسم؟
در این درس دانش آموزان در گفت و گو دربارهٔ پیامد کارها مشارکت کرده و از طریق درک نقش آرزوها و خواسته ها در تعیین مسیر زندگی مهارت استدلال خود را ارتقا می دهند.
کیمیاگر

اهداف کیمیاگر

پرورش توانایی تحلیل موقعی ت و درک نقش خواسته ها در جه تدهی مسیر زندگی
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی کیمیاگر

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
ارزشمند دانستن حیات و تلاش در راه کمال
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح اید هها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن اید ههای خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
پی شبینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه
نمونه سوال تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.