مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

1

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله

هدف: آموزش راهبرد نمادین سازی در حل مسئله

برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که دوست دارید پاسخ جای خالی را پیدا کنید.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مثال:
عددی را با ۱۰۰ جمع کردیم حاصل ۱۵۰ شد. این عدد را به دست آورید.

راه حل ۱                ۵۰ = ۱۰۰ = ۱۵۰            ۱۵۰ = +۱۰۰
راه حل ۲                 ۱۵۰ = ۱۰۰ + ۵۰ حدس

درس اول ضرب ریاضی سوم ابتدایی

هدف: آشنایی با نماد ضرب و نوشتن عبارت ریاضی ضرب

برای محاسبه سریع تر و راحت تر دسته هایی از اشیا مثل هم به جای جمع می توانیم از ضرب استفاده کنیم. نماد ضرب ( ×) است.

مثال:
تعداد کل چرخ های ۴ دوچرخه را به صورت زیر محاسبه می کنیم

درس اول ضرب ریاضی سوم ابتدایی
درس اول ضرب ریاضی سوم ابتدایی

نکته : از ماشین حساب می توانید در پیدا کردن حاصل ضرب استفاده کنید.

درس دوم ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ضرب عددهای یک رقمی

برای ضرب عددهای یک رقمی می توان به روش های مختلف به جواب دست پیدا کرد.
در درس قبل با رو شهای نوشتن جمع، رسم شکل، محور، شمارش چند تا چند تا آشنا شدید.
با روش رسم مستطیل هم م یتوانید حاصل ضرب را به دست آورید.

بعد از یاد گرفتن راه های به دست آوردن حاصل عبار تهای ضرب حالا آماده باشید تا جدول ضرب تا ۵ را حفظ کنید.

نکته ← در جدول ضرب یک عدد اولین عدد تعداد دسته (تغییر می کند) و دومین عدد تعداد داخل دسته و ثابت است.

نکته : برای حفظ کردن راحت تر می توانید از شمارش چند تا چند تا کمک بگیرید.
با دسته بندی های متفاوت می توان برای یک شکل چند عبارت ضرب نوشت.مثال:

۸=۲*۴

۸=۴*۲

درس سوم  خاصیتهای ضرب سوم ریاضی

هدف: آشنایی با خاصیت های ضرب (جابجایی، پخش پذیری)

نکته ۱ : حاصل ضرب هر عدد در یک، برابر خود آن عدد است.

نکته ۲ : حاصل ضرب یک در هر عدد، برابر خود آن عدد است

نکته ۳ : اگر جای دو عدد را که در هم ضرب می شوند عوض کنید حاصل ضرب تغییر نمی کند. به عبارت دیگر عمل ضرب خاصیت جا بجایی دارد.

نکته ۴ : در محاسبه ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب کنید. سپس بقیه ی عمل ها را انجام دهید.

نکته ۵ : جدول ضرب ها را کامل و حفظ کنید.

درس چهارم تقسیم ریاضی سوم

هدف: آشنایی با تقسیم

گاهی اگر بخواهید تعدادی اشیا را دسته بندی کنید یا بین چند نفر تقسیم کنید
می توانید از عبارت تقسیم با نماد ( ÷ ) استفاده کنید. تقسیم بر عکس ضرب عمل می کند بنابراین برای به دست آوردن حاصل تقسیم می توانید از ضرب استفاده کنید.
مثال:
فریبا ۱۵ گل دارد. او می خواهد گلها را به طور مساوی در ۳ گلدان قرار دهد. در هر گلدان چند گل قرار می گیرد؟

۳÷۱۵=۵
۳×….=۱۵

 خطوط موازی به خط هایی گفته می شود که هیچ وقت یکدیگر را قطع نمی کنند

 در مستطیل ضلع های رو به رو، دو به دو با هم مساوی هستند.

1 دیدگاه
  1. می گوید

    بدک نبود.?

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.