مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

0

نگاه کلی به فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها ریاضی پنجم ابتدایی

این فصل شامل چهار درس است.
درس اول، با یادآوری مفهوم خط تقارن و تقارن خطی شروع می شود و در ادامه این مفهوم با توجه بیشتری نسبت به سال های قبل مورد بررسی قرار می گیرد.
درس دوم به مفهوم تقارن مرکزی و مرکز تقارن می پردازد. اگرچه در سال های قبل نمونه هایی از این مطلب برای دانش آموزان در غالب مثال آمده است ولی برای اولین بار این مفهوم در این کتاب معرفی می شود.
درس سوم به معرفی زاویه و نیمساز می پردازد. دانش آموزان با مفهوم زاویه و انواع آن به خوبی آشنایی دارند ولی مفهوم نیمساز برای اولین بار ارائه می شود. سرانجام درس آخر این فصل مربوط به چندضلعی هاست.
در این فصل دانش آموزان می توانند مجموع زوایای مثلث و چهارضلعی را به دست آورند و با برخی از ویژگی های قطر و نیمساز در چهارضلعی ها آشنا می شوند.

درس اول خط تقارن ریاضی پنجم ابتدایی

تقارن محوری
کار در کلاس
شما می توانید قرینه شکل را نسبت به خط تقارن به کمک آینه، تا کردن و یا تصویر ذهنی مجسم کنید،
به کمک کار در کلاس ١، قرینه شکل های زیر را ابتدا با تصور ذهنی نسبت به خط های تقارن داده شده رسم کنید.

کتاب ریاضی پنجم سری کارپوچینو

درس‌نامه‌ای چکیده، انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست،انتخاب کنید، پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی)
  • &#۱۰۰۰۴;چند دوره امتحان نوبت اول و دوم
مشاهده

حل تمرین درس اول تقارن ریاضی پنجم

تمرین ٢: شکل سمت راست دارای چند خط تقارن است.
در این شکل، دقیقاً ٦ خط تقارن وجود دارد که تاکنون به جز شش ضلعی یک شکل با این تعداد خط تقارن مطرح نشده است.
این شکل قسمت اصلی یک مولکول به نام فولرن است.
فولرن در سال ١٩٨٥ توسط هری کروتو و همکارانش در یک آزمایشگاه در آمریکا یا باکی بال وارد C ساخته شد و دنیای نانوتکنولوژی با پیدایش فولرن ٦٠ مرحله تازه ای شد. کروتو و همکارانش، به خاطر این کشف بزرگ جایزه نوبل دریافت کردند.

درس دوم مرکز تقارن ریاضی پنجم ابتدایی

تقارن مرکزی

اهداف درس دوم مرکز تقارن ریاضی پنجم ابتدایی

درک مفاهیم زیر
١ تقارن مرکزی
٢ مرکز تقارن
٣ در تقارن مرکزی اندازه شکل تغییر نمی کند ولی جهت تغییر می کند.
ابزارهای مورد نیاز :
١ کاغذ شفاف یا صفحه پوستی
٢ کاغذ شطرنجی

درس سوم زاویه و نیمساز کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

زاویه و نیمساز

اهداف درس سوم زاویه و نیمساز کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

١ مجموع زوایای مثلث = ١٨٠
٢ درک مفهوم نیمساز و پیدا کردن آن با استفاده از نقاله
٣ به کارگیری مفهوم نیمساز برای پیدا کردن زاویه مجهول در یک شکل هندسی
نکته: استفاده از پرگار در این فصل توصیه نمی شود.
ابزارهای مورد نیاز
نقاله
خط کش
گونیا
قیچی برای بریدن
فرهنگ خواندن
زاویه یا گوشه یک مفهوم هندسی است که به ناحیه ای از صفحه گفته می شود که بین دو نیم خط که در یک نقطه مشترک اند قرار دارد و به نقطه مشترک این دو نیم خط، رأس گفته می شود. همان طور که می دانیم یک واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.
انواع زاویه عبارتند از:
زاویه تند: اندازه آن کمتر از ٩٠ درجه است.
زاویه راست: اندازه آن برابر ٩٠ درجه است.
زاویه باز: اندازه آن بیشتر از ٩٠ و کمتر از ١٨٠ درجه است.
زاویه بازتاب: اندازه آن بیشتر از ١٨٠ درجه و کمتر از ٣٦٠ درجه است.
زاویه کامل: اندازه آن برابر ٣٦٠ درجه است.

درس چهارم چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها ریاضی پنجم ابتدایی

چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

اهداف درس چهارم چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها ریاضی پنجم ابتدایی

١ مجموع زوایای یک چهارضلعی برابر با ٣٦٠ درجه است.
٢ مرور ویژگی های چهارضلعی ها و ویژگی قطر و نیمساز در مربع، مستطیل، لوزی و متوازی الاضلاع
ابزارهای مورد نیاز :
۱ خط کش
۲ گونیا

حل تمرین درس چهارم تقارن کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

در تمرین ٣، برای ذوزنقه متساوی الساقین، مستطیل، لوزی و متوازی الاضلاع در مورد ارتباط نیمساز و خط تقارن سؤال پرسیده شده است. پیشنهاد می شود،
تمرین زیر، به این فعالیت اضافه شود.

مرور فصل چهار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

معمّا و سرگرمی فصل چهار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی
الف – شکل روبه رو ٤ خطّ تقارن دارد. آنها را رسم کنید.
ب – یک چوب را طوری بردارید که شکل، خطّ تقارن نداشته باشد.
پ – دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک خطّ تقارن داشته باشد.
ت – چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ٤ خطّ تقارن داشته باشد؟
نمونه سوال فصل چهار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.