مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

0

نگاه کلی به فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

این فصل شامل ٤ درس است.

آشنایی با اعداد اعشاری، جمع، تفریق و ضرب اعداد اعشاری دانش آموزان در کلاس چهارم با اعداد اعشاری تا مرتبۀ دهم آشنا شده اند.

کتاب ریاضی پنجم سری کارپوچینو

درس‌نامه‌ای چکیده، انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست،انتخاب کنید، پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی)
  • &#۱۰۰۰۴;چند دوره امتحان نوبت اول و دوم
مشاهده

در درس اوّل با یادآوری عدد مخلوط و اعشاری، شناخت آنها تا مرتبۀ هزارم توسعه می یابد.

در سه درس بعدی عملیات جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری کار می شود.

دانش آموزان ضمن آشنایی با طرق مختلف جمع و تفریق به ضرورت توجه به ارزش مکانی در عملیات واقف می شوند

و در درس آخر با ضرب اعداد اعشاری درهم و ضرب اعداد اعشاری در ١٠ و ١٠٠ و … آشنا می شوند.

ارتباط اعداد اعشاری و زندگی با کاربرد آنها در واحدهای مختلف اندازه گیری مورد توجه واقع شده است.

شبکه مفهومی فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

شبکه مفهومی فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی

درس اوّل عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

عددهای اعشاری ریاضی پنجم

اهداف درس اوّل عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

١ خواندن و نوشتن عددهای اعشاری تا مرتبۀ هزارم
٢ درک روابط بین ارزش رقم های مختلف به خصوص از دهم به یکی
٣ نوشتن گستردۀ عدد
٤ پیدا کردن عدد تقریبی مربوط به اعشار
٥ مقایسه و مرتب کردن عددها
٦ مرتبط کردن اعداد اعشاری و کسری و عدد مخلوط

ابزارهای مورد نیاز :

١ نوارهای کسری
٢ شکل های مختلف مثل واحد لیتر و مربع های شطرنجی

حل تمرین درس اول اعداد اعشاری ریاضی پنجم

تمرین ٢ به درک بزرگی و کوچکی اعداد و محدودهٔ آنها روی محور اعداد و پیوستگی اعداد اعشاری و کسری و … کمک می کند.

تمرین ٤ و ٥ کاربرد اعداد اعشاری در زندگی روزمره است

درس دوم جمع عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

جمع عددهای اعشاری

اهداف درس دوم جمع عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

۱ جمع کردن اعداد اعشاری تا مرتبۀ هزارم
۲ توجه به جمع کردن اعداد هم مرتبه با هم
۳ آشنایی با روش های مختلف جمع کردن (فقط در حد آشنایی)
۴ تقریب زدن قبل از محاسبه و مقایسه حاصل تقریبی و دقیق برای مطمئن شدن از حاصل دقیق
۵ استفاده از مهارت جمع کردن در حل مسائل روزمره

ابزار مورد نیاز :

واحدهای مختلف مثل مربع های شطرنجی

تمرین درس دوم اعداد اعشاری ریاضی پنجم

در تمرین ۲ علاوه بر مهارت جمع کردن، پیدا کردن حدود جواب مدنظر قرار گرفته، تمرین ۴ را می توان بسط داد

یکی از توانمندی های دانش آموزان خواندن اعداد در وسایل مدرج است که در تمرین آخر به آن پرداخته شده، خوب است دانش آموزان با واحدهای مختلف و اندازه های مختلف تمرین های مشابهی در این زمینه انجام دهند.

درس سوم تفریق عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

تفریق عددهای اعشاری

اهداف درس سوم تفریق عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

۱ تفریق اعداد اعشاری تا مرتبۀ هزارم
۲ توجه به مرتبه های اعداد هنگام تفریق
۳ آشنایی با روش های مختلف تفریق
۴ تقریب زدن قبل از محاسبه و مقایسۀ حاصل تقریبی و دقیق برای مطمئن شدن از حاصل دقیق

۵ استفاده از مهارت تفریق در حل مسائل روزمره

ابزار مورد نیاز :

واحدهای مربع شطرنجی و امثال آن

درس چهارم ضرب عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

ضرب عددهای اعشاری

اهداف درس چهارم ضرب عددهای اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

۱ ضرب اعداد اعشاری تا مرتبۀ هزارم
۲ تسلط بر قانون ضرب اعدادی مثل ۱۰ و ١٠٠ و… در اعداد اعشاری
۳ ارتباط اعداد کسری و اعشاری
۴ تقریب زدن حدود حاصل ضرب
۵ به کارگیری مهارت ضرب در حل مسائل مربوطه

ابزار مورد نیاز :

ماشین حساب

مرور فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی

فرهنگ خواندن

تا پیش از اختراع عددهای دهدهی، هر واحد را به شصت قسمت مساوی تقسیم می کردند. بعد هم اگر لازم بود، هریک از آنها را به شصت قسمت کوچک تر تقسیم می کردند و همین طور ادامه می دادند؛
مانند تقسیم هر ساعت به شصت دقیقه و هر دقیقه به شصت ثانیه.
در آن زمان، محاسبه کردن با این عددها کار بسیار مشکلی بود امّا حدود ٦٠٠ سال پیش، یک ریاضیدان این مشکل را برای همیشه حل کرد. او هر قسمت را به جای اینکه به شصت قسمت تقسیم کند، به ده قسمت تقسیم کرد و جدول ارزش مکانی دهدهی را اختراع کرد.
آیا مخترع عددهای دهدهی را می شناسید؟ غیاث الدّین

او ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی جمشید کاشانی  است که به الکاشی معروف بوده است.

نمونه سوال فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.