مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

0

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

هدف:آشنایی با راهبرد حدس و آزمایش

ابتدا برای مسئله با روش نمادین یک عبارت ریاضی بنویسید. و بعد با حدس زدن پاسخ را پیدا کنید.
حدس خود را آزمایش کنید. یادتان باشد حدس ها باید براساس موضوع مسئله باشد.
مثال :
عددی را با خودش جمع کردیم جواب ۳۰ شد آن عدد را پیدا کنید.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مرحله اول: نمادین سازی ۳۰ = ….+….
مرحله دوم: حدس و آزمایش
۲۰ = +۱۰ ۱۰ حدس اول
۳۰ = +۱۵ ۱۵ حدس دوم

نکته : حدس دوم را با توجه به حدس اول بزنید تا به جواب نزدیک تر شوید.

نکته : در کشیدن شکل تفریق شکل عدد اول را کامل کشیده و عدد دوم را از روی شکل خط بزنید.

درس اول جدول داده ها ریاضی سوم

هدف: آشنایی سازماندهی و مرتب سازی داده ها

شما می توانید اطلاعات یک مسئله را جمع آوری و آنها را در جدول سازماندهی کنید.
تا به کمک مرتب سازی اطلاعات در جدول بتوانید به پرسش های احتمالی پاسخ دهید.

نکته برنامه هفتگی کلاس یک جدول است که در آن اطلاعات سازماندهی شده است.
مثال:
یک چرخنده را ۵ بار چرخانده و رن گها را یادداشت کرده ایم: زرد، سبز، زرد، قرمز، زرد آمده است. جدول مربوط به این آزمایش را رسم کنید.

کدام رنگ بیشتر تکرار شده است؟ زرد
– اگر چرخنده چهار رنگ قرمز، زرد، آبی را داشته باشد عقربه روی کدام رنگ قرار نگرفته است؟ آبی

درس دوم احتمال ریاضی سوم

هدف: نوشتن احتمال تجربی به صورت کسر

برای هر اتفاق امکان حالت های مختلف وجود دارد.
به طور قطع اتفاق می افتد- احتمال دارد اتفاق بیفتد-. امکان ندارد اتفاق بیفتد.

احتمال را م یتوانید با چرخنده، تاس و سکه بیان کنید. اگر بخواهید احتمال را راحت تر بیان کنید می توانید از کسر استفاده کنید.
در پرتاب سکه یا «رو » می آید یا «پشت ۲ » حالت اتفاق می افتد.
در پرتاب یک تاس شش حالت مختلف اتفاق می افتد. ( اعداد ۱ تا ۶)

درس سوم نمودار دایره ای ریاضی سوم

هدف: آشنایی با نمودار دایره ای

نمودار دایره ای: یک نمودار ویژه است که از قسمت های دایره برای نشان دادن اندازه های داده ها استفاده م یشود.

درس چهارم انتخاب نمودار ریاضی سوم

هدف: آشنایی با مقایسه نمودارها

برای آنکه به اطلاعات سریعتر و راحت تر دست بیابید و بیشترین و کم ترین مقدار ها را پیدا کنید می توانید از نمودار مناسب استفاده کنید.

انواع نمودار

درس چهارم انتخاب نمودار ریاضی سوم
درس چهارم انتخاب نمودار ریاضی سوم

نمودار ستونی از نظر خواندن، ساده ترین نوع نمودار است. می توانید هر دسته از اطلاعات را در یک ستون قرار دهید. راحت می توان داده ها را مقایسه کرد.
نمودار دایره ای اطلاعات موجود را به سرعت به شما نشان می دهد. نمودار تصویری را برای داده ها با مقدار زیاد می توانید استفاده کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.