مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددها

1

حل مسئله فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی

هدف: آشنایی با راهبرد حل مسئله حذف حالت های نامطلوب

برای پیدا کردن پاسخ یک مسئله تمام حالت های ممکن را در نظر بگیرید.

سپس با توجه به شرایط مسئله حالت های نامطلوب را کنار بگذارید.
مثال:
با چهار کارت که روی آن ها رقم های ۶، ۲، ۵، ۸ نوشته شده است،

همه ی عددهای ۴ رقمی را بسازید.
چند تا از آنها زوج اند؟

نکته : چون روی کلمه کارت تاکید شده تکرار رقم نداریم.

برای نوشتن تمام عددها از راهبرد و الگوسازی استفاده می کنیم.

به همین صورت برای بقیه رقم ها از جدول الگوسازی استفاده می کنیم.

درس اول ضرب در عدد ۱۰ ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ضرب در یک و صفر و ده

در ضرب در عدد ۱۰ ابتدا صفرها را در نظر بگیرید، عدد را در یک ضرب کرده و در نهایت
صفرها را جلوی مساوی قرار دهید.
۳×۱۰ =۳۰                          ۳۰۰×۱۰ = ۳۰۰۰
در ضرب هایی مانند ۳۰×۲۰ ابتدا رقم ها را بدون صفر در هم ضرب کرده و سپس
صفرها را در جلوی حاصل ضرب قرار دهید.
۳۰ ×۲۰ = ۶۰۰                     ۸۰۰ ×۲۰ = ۱۶۰۰۰

نکته : هر عددی را در یک ضرب کنیم حاصل همان عدد می شود.
هر عددی را در صفر ضرب کنیم حاصل صفر می شود.

درس دوم ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ضرب های یک رقمی در چندرقمی

برای به دست آوردن حاصل ضرب ۴× ۲۱ به دو روش می توانید عمل کنید:

ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم
ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم

در روش دوم ابتدا عدد ۲۱ را گسترده نویسی می کنیم. ۴ را در ۲۰ و سپس در ۱ ضرب می کنیم.

درس سوم محاسبه ی ضرب ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ضرب های یک رقمی در چندرقمی

این ضرب مانند جمع فرایندی است یعنی از چپ آغاز می شود. به مثال توجه کنید

درس سوم محاسبه ی ضرب ریاضی سوم
درس سوم محاسبه ی ضرب ریاضی سوم

درس چهارم تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم

هدف: آشنایی با مفهوم تقسیم با باقیمانده

تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم
تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم

با ۲۵ مهره ۴ دسته ی ۶ تایی می توانید بسازید و یک مهره اضافه می آید.

۶ خارج قسمت و ۱ باقی مانده خوانده می شود.
در تقسیم با باقی مانده از راهبرد حدس و آزمایش برای پیدا کردن خارج قسمت استفاده کنید.

1 دیدگاه
  1. AYDA می گوید

    عالـــــــــــــــــیه ممنون از سایت خوبتون
    ســــــــپاســــ فـــــــــــرا وان????????????????

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.