مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم کار و فناوری ششم ابتدایی

0

درس یازدهم شبکه ی ملّی مدارس ایران (رشد)

شبکه ی ملّی مدارس ایران

اجرای مرورگر وب

اجرای مرورگر وب

برای اجرای مرورگر وب به روش زیر عمل کنید:
۱ روی نماد شروع کلیک کنید.
۲ از فهرست نمایان شده، روی کلیک کنید.
۳ روی زبانه کلیک کنید.

هر وب گاه در اینترنت یک نشانی مخصوص به خود دارد

که با آن می توان به وب گاه مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

وب گاه شبکه ی ملّی مدارس ایران (رشد)

وب گاه شبکه ی ملّی مدارس ایران رشد

برای ورود به این وب گاه مراحل زیر را اجرا کنید:
١ در کادر نشانی کلیک کنید.
۲ نشانی وب گاه رشد را در بخش اشاره شده بنویسید. برای مشاهده ی اطّلاعات بخش های مختلف وب گاه مراحل زیر را اجرا کنید:
۱ اشاره گر موشی را روی موضوع مورد نظر مثلاً دانشنامه، قرار دهید. همان طور که مشاهده می کنید اشاره گر موشی به شکل در می آید.
۳ روی دانشنامه کلیک کنید. با انجام این کار صفحه ی مربوط به دانشنامه نمایان می شود. برای برگشت به صفحه ی قبل، روی نماد کلیک کنید.

درس دوازدهم جست و جوی اطلّاعات

درس دوازدهم جست و جوی اطلّاعات

در بخش گالری عکس
۱ در صفحه ی آغازین وب گاه شبکه ی رشد ، روی گالری عکس  کلیک کنید.
۲ در صفحه ی گالری عکس، کلمه ی آب را در کادر جست وجو بنویسید.
۳ روی نماد جست وجو کلیک کنید.
با انجام این کار تصاویر مرتبط با موضوع آب، نمایان می شود.
با کلیک روی هر عکس می توانید آن را مشاهده کنید.

ذخیره ی عکس

می توانید عکسی را که به این ترتیب جست وجو کرده اید،
ذخیره کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
۱ روی عکس، کلیک راست کنید.
۲ از فهرست نمایان شده، گزینه ی را انتخاب کنید.

۳ در پنجره ی ذخیره ی تصویر، پوشه ی خودتان را انتخاب کنید.
۴ می توانید نام مناسب دیگری برای پرونده بنویسید یا با همین نام فعلی آن را ذخیره کنید.
۵ روی دکمه ی کلیک کنید.
به این ترتیب، تصویر مورد نظر در پوشه ی شما ذخیره می شود و می توانید در صورت نیاز به آن دسترسی داشته باشید.
مثال ٢: اگر بخواهید مطالبی در مورد معجزات پیامبر اسلام (ص)جمع آوری کنید، به روش زیر عمل کنید:

ذخیره ی متن

ذخیره متن

می توانید متنی را که جست و جو کرد ه اید، در
برنامه ی واژه پرداز ذخیره کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
۱ متن مورد نظر را انتخاب کنید.
۲ روی متن انتخاب شده کلیک راست کنید و گزینه ی کپی را انتخاب کنید.

۳ برنامه ی واژه پرداز را اجرا کنید.
۴ روی نماد کلیک کنید.

۵ پرونده را با نام مناسب در پوشه ی خود ذخیره کنید.
به این ترتیب، متن مورد نظر در پرونده ی واژه پرداز در پوشه ی شما ذخیره می شود و می توانید در صورت نیاز به آن دسترسی داشته باشید.

انتخاب اطّلاعات متناسب با موضوع جست وجو

انتخاب اطلاعات
وقتی درباره ی موضوعی در وب گاه رشد جست وجو می کنید،

صفحات مختلفی در اختیار شما قرار می گیرد که می بایست

اطّلاعات متناسب با موضوع جست و جو را از بین آن ها انتخاب کنید.

درس سیزدهم کار عملی ۳

کار عملی سه کار و فناوری ششم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.