مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس ۱۳ علوم چهارم باجواب

0

۱ – موجودات زنده چه خصوصیاتی دارند؟

پاسخ: نفس می کشند، تولید مثل می کنند، حرکت می کنند، غذا می خورند و رشد می کنند.

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

۲ – به چه جانورانی گیاه خوار می گویند؟

پاسخ: به جانورانی که از گیاه تغذیه میکنند، گیاه خوار می گویند.

۳ – به چه جانورانی گوشت خوار می گویند؟

پاسخ: به جانورانی که از جانوران دیگر تغذیه می کنند، گوشت خوار می گویند.

۴ – به چه جانورانی همه چیز خوار می گویند؟

پاسخ: به جانورانی که هم گیاه و هم گوشت می خورند، همه چیز خوار می گویند.

۵ – زنجیره ی غذایی چیست؟

پاسخ: به ارتباط غذایی موجودات زنده، زنجیره ی غذایی می گویند.

۶ – جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ:

جدول نام جانور و غذای آن

 

۷ -گنجشک غذای چه جانورانی است؟

پاسخ: روباه و گربه

۸ – غذای شیر چیست؟

پاسخ: حیواناتی مانند گاو

 

۹ – اگر در یک زنجیره ی غذایی، غذای جانداری کم شود، آن جاندار گرسنه می ماند؟

پاسخ: خیر، زیرا بسیاری از زنجیره های غذایی با هم ارتباط دارند. در نتیجه، آن جاندار می تواند غذای خود را از زنجیره های غذایی دیگر به دست آورد.

۱۰ – شبکه ی غذا چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: از ارتباط چند زنجیره ی غذایی، شبکه ی غذایی به وجود می آید.

۱۱ – کرم خاکی در کجا زندگی می کند؟

پاسخ: خاک مرطوب باغچه یا گلدان محلّ زندگی کرم خاکی است.

۱۲- کرم خاکی در چه محیط هایی نمی تواند زندگی کند؟

پاسخ: کرم خاکی نمی تواند در جایی که خشک یا پر از آب باشد، زندگی کند.

۱۳ – زیستگاه به چه مکانی می گویند؟

پاسخ: هر موجود زنده در جایی زندگی میکند که برای تغذیه، تنفّس، رشد و تولیدمثل و حرکت کردن او مناسب باشد. به این مکان زیستگاه آن موجود زنده می گویند.

۱۴ -آیا ماهی، ببر و عقاب می توانند در هر جایی زندگی کنند؟ به چه دلیل؟

پاسخ: خیر، زیرا باید شرایط مناسب برای زندگی فراهم باشد.

۱۵ -زیستگاه ماهی ها کجاست؟

پاسخ: زیستگاه بعضی از ماهی ها رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس است.

۱۶ – زیستگاه یک یا چند ماهی کجاست؟

پاسخ: یک آکواریوم کوچک، زیستگاه یک یا چند ماهی است که در آن زندگی می کنند.

۱۷ – زیستگاه کرم خاکی کجاست؟

پاسخ: خاک مرطوب

۱۸ – بوستان چیست؟

پاسخ: بوستان زیستگاهی است که انسان آن را می سازد.

 

۹ -انسان با چه فعّالیت هایی زیستگاه های طبیعی را تغییر می دهد؟

پاسخ: با فعّالیت های مثل جادّه سازی، ساختن شهرک و کارخانه.

۲۰ – چرا باید در حفظ و نگهداری زیستگاهها تالش کنیم؟

پاسخ: زیرا با نابودی هر زیستگاه، زندگی تعدادی از جانداران به خطر می افتد.

۲۱ – برای حفاظت از زیستگاه ها چه کارهایی باید انجام دهیم؟

پاسخ: ۱ )پرندگان و جانوران را در قفس نگه نداریم و آنها را آزاد کنیم تا به زیستگاه شان برگردند. ۲ )هرگاه به جنگل، مزرعه و بوستان می رویم به گیاهان و موجودات آنجا آسیب نرسانیم. ۳ )در فعّالیت های حفظ محیط زیست شرکت کنیم. در هنگام برگشت از گردش، آتش را خاموش کنیم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.