مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس هدیه اسمانی دوم ابتدایی

11

درس ۱ هدیه های خدا

۱ خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده ؟

به ما گوش داده تا بشنویم، به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم، به ما دست داده تابتوانیم مشق بنویسیم و غذا بخوریم و …

۲ به خدایی که این همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم ؟

باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا شکرت.

۳ اگر خورشید نبود چه می شد؟

روز وجود نداشت، ما هیچ جا را نمیدیدیم، گیاهان و جانوران زنده نمی ماندند.

۴ اگر یک روز آب مدرسه یا خانه شما قطع بشود چه اتفاقی می افتد؟

نمیتوانیم آب بخوریم، نمیتوانیم غذا درست کنیم،نمیتوانیم ظرفهایمان را بشوییم و …

۵ چند نمونه از هدیه های زیبایی که خدا در طبیعت به ما داده را نام ببرید؟

درخت، رودخانه، کوه، ابر، باران و …

درس ۲ پرنده گان چه می گویند؟ …

۱ آیا گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند؟ شما چطور می توانید با خدا حرف بزنید؟ بله کنجشک ها می توانند با خدا حرفبزنند و من نیز مانند گنجشک ها می توانم با خدا حرف بزنم
۲ وقتی میخواهیم با خدا سخن بگوییم چه کاری انجام می دهیم؟ نماز می خوانیم
۳ با درس خواندن از کدام نعمت های خدا تشکر می کنیم؟ از همه ی نعمت هایی که به ما داده می توانیم تشکر کنیم.

درس ۳خاطره ی ماه

۱ علیه السلام یعنی چه؟ یعنی سلام بر او
۲ امام حسن علیه السلام از مادرش حضرت فاطمه چه آموخت؟ از او آموخت که اول برای دیگران دعا کند و بعد برای خودشدعا کند.
۳ من هم دوست دارم برای دیگران دعا کنم و بگویم :

درس ۴  مهربان تر از مادر

۱ ما چگونه می توانیم با پرنده گان مهربان باشیم؟ باید آن ها را اذیت نکنیم و به آن ها کمک کنیم و برایشان دانه بریزیم.
۲ ما چگونه می توانیم مهربانی مادر و پدر خود را جبران کنیم؟ ما باید از آن ها بخاطر کارهایی که برای ما انجام می دهند تشکر کنیم.
۳ مرغابی و قو چگونه به بچه های خود کمک می کنند؟ مرغابی به های خود را از رودخانه رد می کند و قو نیز به بچه های خود پرواز کردن را یاد می دهد.

درس ۵ وضو می گیریم

۱ ما برای چه کارهای وضو می گیریم؟ برای نماز خواندن، برای قرآن خواندن، برای رفتن به مسجد.
۲ مراحل وضو گرفتن را به ترتیب توضیح دهید؟ اول نیت میکنیم، دوم صورتمان را از جایی که مو روییده تا چانه می شوییم،
سوم دست راست را از آرنج تا سر انگشتان و از بالا به پایین می شوییم، چهارم درست چپ را نیز مانند دست راست می شوییم،

پنجم با دست خیس به موهای سرمان دست میکشیم، ششم با دست راست روی پای راست مسح میکشیم، هفتم با دست چپ روی پای چپ مسح میکشیم.

درس ۶ پیامبران خدا

۱ بزرگترین پیامبران خدا را نام ببرید؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد.
۲ چگونه می توانیم از خدایی که این همه پیامبر را برای ما فرستاده است تشکر کنیم؟ با اطاعت از فرمان پیامبران
۳ چند تن از پیامبران دیگر را نام ببرید؟ حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت یعقوب.

درس ۷ مهمان کوچک

۱ یکی از ویژگی های مهم پیامبر چه بود؟ مهربانی
۲ ما در قبال کمک دیگران باید از آن ها تشکر کنیم.
۳ خدا از کمک کردن انسان ها به دیگران خوشحال می شود
۴ نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ بلال

درس ۸  جشن میلاد

۱ مسجد پیامبر در کجا قرار دارد؟ در شهر مدینه
۲ وقتی نام پیامبر را می شنویم باید بر او صلوات بفرستیم و بگوییم : الهم صلی علی محمد و آل محمد
۳ حضرت محمد در کجا به دنیا آمد؟ در شهر مکه
۴ نام پدر و مادر حضرت محمد چه بود؟ نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه بود.
۵ یکی از مهمترین ویژگی های پیامبر چه بود؟ امانت داری او بود

درس ۹ اهل بیت پیامبر

۱ پیامبر خدا در مورد اهل بیت خود چه فرمودند؟ دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمنان من. بر آن ها
درود فرست و بدی ها را از آن ها دور کن.
۲ اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین.
۳ اهل بیت پیامبر چگونه انسان هایی بودند؟ بسیار مهربان بودند و کارهای خوبی انجام می دادند و به دیگران احترام می گذاشتند.
۴ وقتی نام اهل بیت پیامبر را می آوریم باید چه بگوییم ؟ علیه السلام
۵ الهم صلی علی محمد وآل محمد یعنی چه ؟ یعنی خدایا بر حضرت محمد و خاندانش درود بفرست.

درس ۱۰ خانواده ی مهربان

۱ ما نیز مانند امام علی و خانواده اش باید با دیگران مهربان باشیم
۲ وقتی آن مر فقیر با غذا وارد خانه شد فرزندانش چه گفتند؟ پدر جان از شما ممنونیم که برایمان غذا آورده ای.
۳ آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟ حضرت علی و خانواده مهربانش به او کمک کردند.
۴ آن شب وقتی بچه های آن رد خوابشان برد چه خوابی دیدند؟ خواب دیدند آن مرد مهربان دوباره با آن ها کمک می کند.

درس ۱۲ پدر مهربان

۱ امام علی در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز سیزدهم ماه رجب.
۲ اولین مردی که دین اسلام را پذیرفت چه کسی بود؟ امام علی ع
۳ پیامبر خدا درباره ی حضرت علی چه فرموده اند؟ علی دتناترین مردم است.
۴ امام علی پگونه به شهادت رسید؟ در مسجد هنگام خواندن نماز به دست یکی از دشمنان اسلام به شهادت رسید.
۵ همسر حضرت علی چه کسی بود؟ حضرت فاطمه ص
۶ امام حسن و امام حسین فرزندان چه کسی بودند؟ امام علی ع

درس ۱۳ بهترین دوست

۱ امام حسن در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز پانزدهم رمضان
۲ پیامبر خدا در مورد امام حسن چه فرمودند؟ فرمودند اخلاق و رفتار حسن شبیه اخلاق و رفتار من است.
۳ چه چیزهایی از داستان بهترین دوست یاد می گیریم؟ به دیگران حرف زشت نزنیم، با دیگران تندی نکنیم، حرف هر کسی راباور نکنیم.
۴ دشمن امام حسن چه کسی بود؟ معاویه
۵ نام پدر ومادر امام حسن چه بود؟ نام پدرش امام علی و نام مادرش حضرت فاطمه بود.
۶ امام حسن چندمین امام ما شیعیان است؟ دومین

درس ۱۴ دعای باران

۱ امام حسین در چه روزی به دنیا آمد؟ در روز سوم شعبان
۲ دشمن امام حسین چه کسی بود؟ یزید
۳ امام حسین در چه ماه و چه روزی شهید شد؟ در ماه محرم و روز عاشورا
۴ پدر و مادر امام حسین چه کسانی بودند؟ پدرش امام علی و مادرش حضرت فاطمه.

درس ۱۵  بچه ها سلام!

۱ رسول خدا در مورد سلام کردن چه فرمودند؟ تا زنده هستم سلام کردن را ترک نمی کنم.
۲ امام حسین در مورد سلام کردن چه فرمودند؟ سلام کردن هفتاد پاداش دارد، شصت و نه پاداش برای کسی که سلام می کند و یک پاداش برای کسی که جئاب می دهد.
۳ خداوند در قرآن کریم در مورد سلام کردن به پیامبر چه می گوید؟ وقتی مومنان پیش تو می آیند، بگو: سلام بر شما.
۴ السلام و علیک ایها النبی و رحمته الله و برکاته یعنی چه ؟ یعنی سلام بر تو ای پیامبر و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.
۵ سلام کردن نشانه احترام به دیگران است.

درس ۱۶ طبیعت زیبا

۱ چرا خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم؟ زیرا خدا پاکیزگی را دوست دارد.
۲ چگونه می توانیم محیط کلاس و مدرسه را تمیز نگه داریم؟ در کلاس و مدرسه آشغال نریزیم، اگز آشغالی ریخته بود آن را درسطل آشغال بیندازیم.
۳ اسلام دین پاکیزگی و نظافت است.
۴ طبیعت زیبا نعمت خدا است که به ما بخشیده.
۵ چند نمونه از گلهایی که در طبیعت وجود دارد را نام ببرید؟ گل رز، گل آفتاب گردان، گل نسترن، گل لاله.

درس ۱۷ وقت نماز

۱ هر روز چند بار می توانیم نماز بخوانیم و با خدا حرف بزنیم؟ ۵ بار
۲ هر روز چه زمان هایی با خدا حرف میزنیم؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء.
۳ نماز صبح چند رکعت است؟ ۲ رکعت
۴ نماز ظهر چند رکعت است؟ ۴ رکعت
۵ نماز عصر چند رکعت است؟ ۴ رکعت
۶ نماز مغرب چند رکعت است؟ ۳ رکعت
۷ نماز عشاء چند رکعت است؟ ۴ رکعت

درس ۱۸ راز خوش بختی

۱ اگر بخواهیم خوش بخت شویم باید چه کاری انجام ندهیم؟ باید به دیگران دروغ نگوییم.
۲ راستگویی چه فایده هایی دارد؟ خوشبخت می شویم، خدا مارا دوست دارد، دوستان زیادی چیدا می کنیم.
۳ دروغ گویی چه نتیجه ای دارد؟ خوش بخت نمی شویم، خدا مارا دوست ندارد، دیگران با ما دوست نمی شوند.
۴ خدا آدم های راستگو را خیلی دوست دارد.
۵ کسی که همیشه راست می گوید خوش بخت می شود.

درس ۱۹  جشن بزرگ

۱ چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا امام مهدی ما را بیشتر دوست داشته باشد؟ دروغ نگوییم، به دیگران احترام بگذاریم،، با دیگران مهربان باشیم،
۲ امام زمان چه روزی به دنیا آمد؟ پانزدهم شعبان
۳ در جشن نیمه شعبان چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ شیرینی بخریم و بین مردم پخش کنیم، سرود بخوانیم، کوچه و خیابان ها را تزیین و آب پاشی کنیم.

درس۲۰ در کنار سفره

۱ هر بار که غذا می خوریم باید از خدا تشکر کنیم و بگوییم خدایا شکرت.
۲ هنگام غذا خوردن خوب است چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی انجام ندهیم؟ هنگام شروع به غذا خوردن بسم الله بگوییم،

اگر غذا داغ است آن را فوت نکنیم، غذاهای اضافی را دور نریزیم، هر روز صبحانه را کامل بخوریم، نمی گوییم این غذا را دوست ندارم بلکه آن را میخوریم و از خدا تشکر می کنیم.
۳ هنگام غذا خوردن چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ لقمه ایمان را کوچک و اندازه دهانمان برداریم، آهسته می جویم و با عجله غذا نمی خوریم، بعد از خوردن غذا از خدا تشکر می کنیم و می گوییم خدایا شکرت،

11 دیدگاه ها
 1. ناشناس می گوید

  عالی

 2. معصومه می گوید

  ممنونم

 3. Narges می گوید

  عالی عالی

 4. Narges می گوید

  ممنونم بهم کمک زیادی کرد

 5. Z می گوید

  عاااااالییییی

 6. رضوان می گوید

  ممنونم از زحمات شما

 7. سارا می گوید

  عالیییی بوود بسیار عالیییی??

 8. مهتاب می گوید

  عالی همش درست بود مرسییییی

 9. مهتاب می گوید

  عالی همش درست بود مرسییییی

 10. مریم می گوید

  عالی بود خیلی

 11. فراد می گوید

  عالی است .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.