مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

زنگ علوم درس اول علوم ششم ابتدایی

0

 درس اول علوم ششم ابتدایی در یک نگاه 

در این درس، دانش آموزان با روش علمی آشنا می شوند و با به کارگیری روش علمی در حل مسائل، عادت پیدا می کنند

که این روش را برای حل مسائل روزمرهٔ زندگی به کار گیرند.

در این درس، دانش آموزان مشاهده، یادداشت برداری، طرح مسئله، پیشنهاد راه حل و ارائهٔ فرضیه، انجام آزمایش، نتیجه گیری و طرح مسائل جدید را تجربه می کنند.

نقشه مفهومی زنگ علوم درس اول علوم ششم ابتدایی

نقشه مفهومی درس اول علوم ششم ابتدایی

اهداف زنگ علوم درس اول علوم ششم ابتدایی

۱ –  در مواجهه با پدیده های زندگی روزمره، با مشاهدهٔ دقیق به طرح مسئله بپردازند.
۲ –  در مواجهه با پدیده های زندگی روزمره، با مشاهدهٔ دقیق، ضمن طرح مسئله بتوانند پیشنهادهایی برای حل آنها ارائه دهند.
۳ –  در مواجهه با پدیده های زندگی روزمره، با مشاهدهٔ دقیق به طرح مسئله پرداخته، پیشنهادهایی برای حل آنها ارائه و به آزمایش بپردازند.

آزمایش کنید زنگ علوم علوم ششم دبستان

چسبیدن بادکنک ها به دیوار کلاس، دانش آموزان را با یکی دیگر از شگفتی های آفرینش روبرو می کند.

اکنون فرصت آن است تا با هدایت فرایند یادگیری، دانش آموزان را با اثر بارهای الکتریکی آشنا کنید.

با توجه به آنچه در محتوای درس ارائه شده است

اگر بادکنکی به دیوار نچسبد، ممکن است به دلایل زیر باشد:
بادکنک به اندازه کافی باردار نشده باشد.
وجود رطوبت در هوا، در این صورت در روزی که رطوبت هوا کم است آزمایش تکرار شود

( اگر رطوبت هوا زیاد باشد مولکول های آبی که در هوای مرطوب وجود دارد

تعدادی از بارهای الکتریکی بادکنک را از آن جدا کرده،در نتیجه بار الکتریکی بادکنک ضعیف تر می شود).
شدید بودن جریان هوا در اتاق

جدول ارزشیابی بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد زنگ علوم علوم ششم دبستان

جدول ارزشیابی بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.