مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

0 ۲۸۶

اهداف درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

1 توانایی خواندن سورهٔ کافرون
2 علاقه به زیبا خواندن سورهٔ کافرون
3 آشنایی با این پیام قرآنی که پاداش نیکی، نیکی کردن است.
4 آشنایی با معنای کلمات «جزاء » و «احسان »

سوره ی کافرون
بِسۡمِ ا للِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ
1 قُلۡ ىا اَىُّهَا الۡکاِفرونَ
٢ لا اَعۡبُدُ ما تَعۡبُدونَ
٣ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ
۴ وَ لا اَنَا عاِبدٌ ما عَبَدۡتُمۡ
۵ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ
۶ لَکُمۡ دىنُکُمۡ و لِى دىنِ

تذکر: یکی از اشکالات شایع در خواندن سورهٔ کافرون به شرح زیر است:
اضافه شدن تشدید به حرف «د » در کلمهٔ «دینِ » و غلط خواندن آن به صورت «وَِلیَ الدّینِ » که با نشان دادن عبارت «وَ لیَ دینِ » که دارای تشدید و اتصال نیست و نیز با ایجاد مکث بسیار کوتاهی بین دو کلمهٔ «وَ لیَ » و «دینِ »، رفع اشکال می شود.

این عبارات قرآنی را بخوانید.
1 فَذَروها تَأۡکُلۡ فی اَرۡضِ اللِّٰه
2 یا اَبانا ما لَکَ لا تَأۡمَنّا عَلیٰ یوسُفَ
3 وَ لنُعَِلّمَه و مِنۡ تَأۡویلِ اۡلاَحادیثِ
4 تَأۡکُلُ الطَّیۡرُ مِنۡهُ نَِبّئۡنا بتَأۡویِله ی
5 اَنَا اُنَِبّئُکُمۡ بتَأۡویِله ی فَاَرۡسِلونِ

پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

هَل جَزاءُ الِۡاحۡسا ن الَّا الِۡاحۡسانُ
پاداش کار خوب، خوبى کردن است.

پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

جَزاء: پاداش

اِحۡسان: کار خوب، نىکى

1 ادۡفَعۡ بالَّتی هِیَ اَحۡسَنُ
2 اَ لَّذی اَحۡسَنَ کُلَّ شَیٍۡء خَلَقَه و
3 وَ اَحۡسِنۡ کَما اَحۡسَنَ اللّٰهُ الَیۡکَ
4 مَنۡ جاءَ بالۡحَسَنَِه فَلَه و عَشۡرُ اَمۡثاِلها
5 وَ اَحۡسِنوا انَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنینَ

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.