مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ کافرون
۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ کافرون
۳ آشنایی با این پیام قرآنی که پاداش نیکی، نیکی کردن است.
۴ آشنایی با معنای کلمات «جزاء » و «احسان »

سوره ی کافرون
بِسۡمِ ا للِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ
۱ قُلۡ ىا اَىُّهَا الۡكاِفرونَ
٢ لا اَعۡبُدُ ما تَعۡبُدونَ
٣ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ
٤ وَ لا اَنَا عاِبدٌ ما عَبَدۡتُمۡ
٥ وَ لا اَنۡتُمۡ عاِبدونَ ما اَعۡبُدُ
٦ لَكُمۡ دىنُكُمۡ و لِى دىنِ

تذکر: یکی از اشکالات شایع در خواندن سورهٔ کافرون به شرح زیر است:
اضافه شدن تشدید به حرف «د » در کلمهٔ «دینِ » و غلط خواندن آن به صورت «وَِلیَ الدّینِ » که با نشان دادن عبارت «وَ لیَ دینِ » که دارای تشدید و اتصال نیست و نیز با ایجاد مکث بسیار کوتاهی بین دو کلمهٔ «وَ لیَ » و «دینِ »، رفع اشکال می شود.

این عبارات قرآنی را بخوانید.
۱ فَذَروها تَأۡكُلۡ فی اَرۡضِ اللِّٰه
۲ یا اَبانا ما لَكَ لا تَأۡمَنّا عَلیٰ یوسُفَ
۳ وَ لنُعَِلّمَه و مِنۡ تَأۡویلِ اۡلاَحادیثِ
۴ تَأۡكُلُ الطَّیۡرُ مِنۡهُ نَِبّئۡنا بتَأۡویِله ی
۵ اَنَا اُنَِبّئُكُمۡ بتَأۡویِله ی فَاَرۡسِلونِ

پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

هَل جَزاءُ الِۡاحۡسا ن الَّا الِۡاحۡسانُ
پاداش كار خوب، خوبى كردن است.

پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآن درس یازدهم سورۀ کافرون قرآن دوم ابتدایی

جَزاء: پاداش

اِحۡسان: كار خوب، نىكى

۱ ادۡفَعۡ بالَّتی هِیَ اَحۡسَنُ
۲ اَ لَّذی اَحۡسَنَ كُلَّ شَیٍۡء خَلَقَه و
۳ وَ اَحۡسِنۡ كَما اَحۡسَنَ اللّٰهُ الَیۡكَ
۴ مَنۡ جاءَ بالۡحَسَنَِة فَلَه و عَشۡرُ اَمۡثاِلها
۵ وَ اَحۡسِنوا انَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنینَ

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.