مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما

0

اهداف آموزشی درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما

۱ پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان در قبال زبان فارسی؛
۲ آشنایی با نقش زبان فارسی؛
۳ قرارگرفتن در جریان سیر تاریخی زبان فارسی؛
۴ درک توانمندی های زبان فارسی به عنوان زبان معیار؛
۵ علاقه مندی به زبان فارسی و پاسداری از آن؛
۶ کسب مهارت و توانایی در خواندن متون مختلف نظم و نثر فارسی.

این درس را، که متن آن به شیوهٔ شخصیت بخشی سامان یافته است، می توان به شیوهٔ پرسش و پاسخ تدریس نمود.

مراحل اجرای روش تدریس پرسش و پاسخ :

مرحلۀ نخست، بیان و شرح هدف:

در مرحلهٔ حاضر، معلم هدف درس را، که آشنایی با زبان فارسی است، اعلام می کند و آن را برای درک بیشتر دانش آموزان شرح می دهد.

شرح و بیان هدف باید با استفاده از واژه های ساده و عاری از ابهام باشد تا از تفسیر پذیری هدف پیشگیری شود.

گفته ها باید به قدری روشنگر باشد که تفسیر ذهنی دانش آموزان سبب انحراف فکری آنان نگردد.

مرحلۀ دوم، پرسش و پاسخ:

در این مرحله معلم تلاش می کند با پرسش های پیگیر در حوزهٔ شناخت زبان، دانش آموزان را ترغیب کند

تا پاسخ های مناسبی را ارائه دهند. همهٔ پرسش ها  نباید از جانب معلم باشد

بلکه معلم باید دانش آموزان را هم به طرح سؤال تشویق نماید.

معلم نباید به سادگی به پرسش های دانش آموزان پاسخ دهد

و خود نیز پرسش های ساده و پیش پا افتاده مطرح نکند و پاسخ های ناقص به دانش آموزان ندهد.

مرحلۀ سوم، نتیجه گیری:

معلم در این مرحله به جمع بندی و مستحکم سازی آموخته هایدانش آموزان می پردازد.

این جمع بندی به سازماندهی پایانی موسوم است،

یعنی فعالیت ذهنی گوناگون ایجاد شده باید به نتیجه ای ختم شود.

در این مرحله هم معلم باید از پرسش و پاسخ کمک بگیرد.

واژه آموزی درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما

یکی از روش های مناسب برای این بخش بهره گیری از کارت های بازی است.

حکایت علم و عمل درس چهارم فارسی ششم ابتدایی داستان من و شما

حکایت این بخش به اهمیت علم و دانش واقعی اشاره دارد و همچنین به اهمیت عمل گرایی و بهره مندی از دانش می پردازد.

حکایت علم و عمل 
حکایت علم و عمل

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.