مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنجم وضو می گیرم هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس پنجم وضو می گیرم هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی با وضو و مواردی که لازم است وضو بگیریم.
۲ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو گرفتن
۳ توانایی انجام وضو، با رعایت شرایط و ترتیب مراحل آن
۴ آشنایی با این که وضو موجب پاکیزگی می شود (توجه به حیطه خود شناسی).

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ اجزا و مراحل وضو را به ترتیب نام می برد.

۲ وضو را با رعایت شرایط و ترتیب مراحل آن انجام می دهد.
۳ مواردی را که یک مسلمان برای آن وضو می گیرد نام می برد.
۴ قبل از وضو گرفتن نسبت به پاکیزگی دست و صورت خود توجه می کند.

مفاهیم کلیدی
وضو
مؤذن
پاکیزگی

انسان وقتی به دیدن کسی می رود، خود را مرتب و آماده می کند؛ یعنی لباس تمیز و زیبا می پوشد، موی خود را شانه می کند، جلوی آینه خود را مرتب می کند و… .
حال اگر آن فرد، یک دوست عزیز و یا شخص مهمی باشد، قطعاً بیش از همیشه به آمادگی خود می پردازیم و سعی می کنیم مرت بتر و تمیزتر از همیشه باشیم.

خداوند دوستی مهربان برای اوست، و این دوست هدیه ها و نعمتهای زیادی به او داده است که وظیفه ما تشکر از این نعمت هاست و نماز تشکر از خداست، آنگاه به او می آموزیم برای خواندن نماز که قرار گرفتن در برابر خدا و صحبت با او به عنوان بخشندهٔ همهٔ نعمت ها و دوست خوب انسان هاست، باید آراسته و پاکیزه و زیبا در برابرش ظاهر شویم. یکی از کارهایی که برای این پاکیزگی و زیبایی لازم است، وضو گرفتن است.

شعر زیبای وضو

با نام خدا می گیرم وضو                                        نیت م یکنم من برای او
صورت خود را حالا می شویم                                  بالا به پایین از زیر مویم
حالا نوبت شستن دست هاست                            اول کدام دست؟ اول دست راست
مثل دست راست، دست چپم را                             بالا به پایین می شویم حالا
از روی آرنج تا سر انگشت                                       می شویم با آب، یک مشت و دو مشت
می کشم ی کبار مسح سرم را                                 بر جلوی سر دست ترم را
بعد از مسح سر ، مسح هر دوپاست                          اول به ترتیب اول پای راست
آماده هستم برای نماز                                              با یاد خدا م یکنم آغاز

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.