مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعلام کنندهٔ اوقات نماز
۲ آشنایی دانش آموزان با اوقات نماز
۳ تقویت احساس علاقهٔ دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز
انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ اوقات اذان را بیان می کند.
۲ به اذان گفتن ابراز علاقه می کند.
۳ احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند.
۴ شعر را به صورت روان و یا در قالب سرود می خواند.
۵ تمایل دارد که در مدرسه نماز بخواند.
مفاهیم کلیدی
اوقات نماز
اذان

فکر می کنم درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

هنگام نماز ظهر، هنگام نماز عصر، هنگام نماز مغرب، هنگام نماز عشاء.
متن درس برای آموزش اوقات نماز است که در سه محیط خانه، مدرسه و مسجد صورت م یگیرد و به اذان در هریک از اوقات توجه شده است
من و دوستانم وضو می گیریم و به نمازخانه می رویم

با هم بخوانيم درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

سرود بیداری
صبح است، صبح است            الله اکبر
برخیز از خواب                        یک بار دیگر
پیش از تو برخاست                  از خواب، بلبل
بیدار گشته                            هم غنچه، هم گل
با جیک و جیکش                     گنجشک زیبا
پیش از تو گفته                         شکر خدا را
صبح است و دارد                      بر چهره لبخند
وقت نماز است                        برخیز فرزند!

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.