مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

0

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات و آيات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.
١ وَ لا يُشِۡركۡ بِعبادَِة رَِبّهٰۤ اَحَدًا
و نبايد شريک سازد در عبادت پروردگارش کسی را. کهف ١١٠
٢ رَبَّناۤ اَنِۡزلۡ عَلَيۡنا ماِۤئدَةً مِنَ السَّماِۤء
پروردگارا فرو فرست برما سفره ی غذايی از آسمان. مائده ١١٤
٣ وَ اُفَوِّضُ اَمۡریۤ الَی اللِّٰه انَّ اللّٰهَ بَصيرٌ بالِۡعباِد
و واگذار می کنم کارم را به خدا، قطعاً خدا به بندگانش بينا ست. غاِفر ٤٤
٤ فَاذۡکُروۤا ءالاۤءَ اللِّٰه وَ لا تَعۡثَوۡا فی اۡلا رۡضِ مُفۡسِدينَ
پس ياد کنيد نعمت های خدا را و در زمين فساد نکنيد. اعراف ۷۴

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی
درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.
١ وَ اللّٰه رَئوفٌ بالِۡعباِد
و … مهربان و دلسوز به … است. بقره ٢٠٧
٢ وَ اَمۡرُهُمۡ شوریٰ بَيۡنَهُمۡ
و … ايشان (مؤمنان) با مشورت، ميانشان (بين يکديگر) ا س ت. شوریٰ ٣٨
٣ وَ ما خَلَقۡنَا السَّماۤءَ وَ الۡاَرۡضَ وَ ما بَيۡنَهُما باطِلًا
و خلق نکرديم … و … و آنچه را بين آن هاس ت … . صاد ٢٧
٤ قُلۡ انَّماۤ اَدۡعو رَبّی وَ لاۤ اُشِۡركُ بهٰۤ اَحَدًا
بگو می خوانم فقط … م را و شريک نمی گيرم برای او … را. جنّ ۲۰

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

اين عبارات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد.
١ وَ ماۤ اُبَِرّیُٔ نَفۡسی                      يوسُف ٥٣
 ٢ انَّ النَّفۡسَ لَاَمّارَةٌ بالسّوِۤء الّا ما رَحِمَ رَبّی                 يوسُف ٣
٣ رَبَّناۤ انَّناۤ ءامَنّا فَاغِۡفرۡ لَنا ذُنوبَنا             آل عِمران ١٦
٤ کُلا نُمِدُّ هٰۤؤُلۤاِء وَ هٰۤؤُلۤاِء مِنۡ عَطاِۤء رَِبّكَ        اسرا ء

 

بدون دیدگاه
  1. اسرا می گوید

    بد نیست،???

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.