مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

0 ۱۳۳

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

این عبارات و آیات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.
١ وَ لا یُشِۡرکۡ بِعبادَِه رَِبّهٰۤ اَحَدًا
و نباید شریک سازد در عبادت پروردگارش کسی را. کهف ١١٠
٢ رَبَّناۤ اَنِۡزلۡ عَلَیۡنا ماِۤئدَهً مِنَ السَّماِۤء
پروردگارا فرو فرست برما سفره ی غذایی از آسمان. مائده ١١۴
٣ وَ اُفَوِّضُ اَمۡریۤ الَی اللِّٰه انَّ اللّٰهَ بَصیرٌ بالِۡعباِد
و واگذار می کنم کارم را به خدا، قطعاً خدا به بندگانش بینا ست. غاِفر ۴۴
۴ فَاذۡکُروۤا ءالاۤءَ اللِّٰه وَ لا تَعۡثَوۡا فی اۡلا رۡضِ مُفۡسِدینَ
پس یاد کنید نعمت های خدا را و در زمین فساد نکنید. اعراف 74

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی
درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.
١ وَ اللّٰه رَئوفٌ بالِۡعباِد
و … مهربان و دلسوز به … است. بقره ٢٠٧
٢ وَ اَمۡرُهُمۡ شوریٰ بَیۡنَهُمۡ
و … ایشان (مؤمنان) با مشورت، میانشان (بین یکدیگر) ا س ت. شوریٰ ٣٨
٣ وَ ما خَلَقۡنَا السَّماۤءَ وَ الۡاَرۡضَ وَ ما بَیۡنَهُما باطِلًا
و خلق نکردیم … و … و آنچه را بین آن هاس ت … . صاد ٢٧
۴ قُلۡ انَّماۤ اَدۡعو رَبّی وَ لاۤ اُشِۡرکُ بهٰۤ اَحَدًا
بگو می خوانم فقط … م را و شریک نمی گیرم برای او … را. جنّ 20

این عبارات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانید.
١ وَ ماۤ اُبَِرّیُٔ نَفۡسی                      یوسُف ۵٣
 ٢ انَّ النَّفۡسَ لَاَمّارَهٌ بالسّوِۤء الّا ما رَحِمَ رَبّی                 یوسُف ٣
٣ رَبَّناۤ انَّناۤ ءامَنّا فَاغِۡفرۡ لَنا ذُنوبَنا             آل عِمران ١۶
۴ کُلا نُمِدُّ هٰۤؤُلۤاِء وَ هٰۤؤُلۤاِء مِنۡ عَطاِۤء رَِبّکَ        اسرا ء

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درس بخوانید،آموزش بدهید،کیف پول خود را پر کنید.

به جمع کاربران ما بپیوندید