مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم بوی بهشت هدیه سوم ابتدایی

0

اهداف درس درس هفتم بوی بهشت سوم ابتدایی

۱ آشنایی با ضرورت و شیوه های احترام به پدر و مادر
۲ احساس قدردانی و تشکر از زحمات پدر و مادر
۳ ادای احترام به پدر و مادر
۴ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
ادب و احترام به پدر و مادر
قدردانی از زحمات پدر و مادر

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

بیندیشیم درس هفتم بوی بهشت سوم ابتدایی

وَ قُلۡ لَهُما قَوۡلًـــا کَریمًا
با پدر و مادر خود به خوبی سخن بگو.

ایجاد احساس خوشایند و دلچسب در دانش آموزان از خواندن شعر، این ذهنیت  را در آنها تقویت م یکنیم که احسان و نیکی به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش شده است.

رضایت آن دو رضاى الهى و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولانى مى کند و سبب مى شود که فرزندان ما نیز به ما احسان کنند.

کامل کنید درس هفتم بوی بهشت سوم ابتدایی

پاسخ به سؤالات و کنار هم قرار دادن حروف اول پاسخ ها ( مسجد، آب، دعا، روزه، ابراهیم و نماز) به کلمهٔ مادران که تکمیل کنندهٔ حدیث نبوی است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :
بهشت، زیر پای مادران است

احترام به مقام مادر

۱ همان گونه که ما در دوران کودکی ضعیف و ناتوانیم و پدر و مادر از ما مراقبت م یکنند، در دوران پیری و ناتوانی آنها نیز ما باید از آنها مراقبت کنیم.
۲ اجازه گرفتن از پدر و مادر قبل ار رفتن به جایی.

۳ کمک به پدر و مادر در انجام دادن کارهای خانه.
۴ مؤدبانه نشستن در کنار پدر و مادر.

بندهٔ خوب خدا بودن به معنای این نیست که انسان شغل یا درآمد آن چنانی داشته باشد؛ بلکه چه بسا کسی یک چوپان ساده است اما بوی بهشت می دهد و کسی ثروتمند است، اما از خدا دور باشد. آنچه که برای انسان ارزش و مقام می آورد ایمان به خدا و انجام اعمال نیکوست

نمونه سوال هدبه سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.