مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ کوثر و عبارات قرآنی درس
۲ توانایی خواندن کلمات دارای همزه به شکل «ئ »
۳ آشنایی با این پیام قرآنی که باید از خداوند و پدر و مادر خود تشکر کنیم.
۴ آشنایی با داستان کودک خداپرست
۵ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ کوثر

سوره ی کوثر
بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحیمِ
۱ انّا اَعۡطَىۡناكَ الۡكَوۡثَرَ
۲ فَصَلِّ لرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ
۳ انَّ شاِنئَكَ هُوَ الۡاَ بۡتَرُ
بخش بخش بخوانید.
حَداِئقَ
داِئرَةُ
شِئۡتُمۡ
سَِیّئَةٌ
هَنیئًا
۱ اَلۡمُلۡكُ یَوۡمَِئٍذ للِّٰه
۲ یَسۡئَلونَكَ ما ذا یُنِۡفقونَ
۳ اَنۡ اَرۡسِلۡ مَعَنا بَنی اسۡرائیلَ
۴ تَنَزَّلُ الۡمَلاِئکَةُ وَ الرّوحُ فیها

روش تدریس ئ (همزه)

آموزش کلمات دارای همزه به شکل «ئ »: در سطر آخر این سوره، با شکل دیگری از همزه در کلمهٔ «شانئک » آشنا می شوید.
همان طور که می دانید، همزه (ء) یکی از حروف الفباست و مانند همهٔ حروف با حرکات ترکیب و خوانده می شود ولی همیشه به تنهایی نمی آید؛
برای نمونه، در فارسی، همزه (ء) در کلمهٔ «سؤال » روی حرف واو آمده است. در این درس هم م یبینید که حرف همزه در کلمهٔ «شانئک » روی دندانه آمده است. برای دانش آموزان توضیح دهید که گاهی همزه روی کرسی می نشیند و در این درس، کرسی یک دندانه است. این شکل نیز کاملاً همان صدای همزه را دارد.
اکنون ترکیب همزه (ئ) را با حرکات کوتاه و تنوین فتحه ( ً) و به صورت ساکن (ئۡ) همانند شکلی که در زیر سورهٔ کوثر آمده است،

پیام درس هشتم سورۀ کوثر قرآن دوم ابتدایی

اَنِ اشۡكُرۡ لى وَ لواِلدَىۡكَ
از خداوند و پدر و مادر خود تشكّر كنىد.

این عبارات قرآنی را بخوانید.
۱ وَ لا تُشِۡرکوا بهی شَیۡئًا
۲ لَِئنۡ شَکَرۡتُمۡ لَاَزیدَنَّکُمۡ
۳ فَاُولِٰئكَ کانَ سَعۡیُهُمۡ مَشۡکورًا
۴ وَ رَزَقَکُمۡ مِنَ الطَِّیّباتِ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرونَ

کودک خداپرست

در زمان هاى قدىم، پادشاه ستمگرى بود به نام نمرود. حضرت ابراهىم علىه السّلام، در زمان اىن پادشاه به دنىا آمد.او هنوز كوچک بود كه پدرش از دنىا رفت و عموىش آزر او راپىش خود برد تا از او مواظبت كند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.