مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی دانش آموزان با اهمیت و نتایج راستگویی
۲ تقویت گرایش به راستگویی در بچه ها
۳ تلاش برای رعایت راستگویی در شرایط مختلف

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ رو راستی و صداقت در گفتار را یکی از ویژگی های انسان مسلمان می داند.
۲ دربارهٔ متن درس گفت وگو و قضاوت می کند.
۳ با ذکر خاطرات و تجربیات خود، نتایج و فواید راستگویی را در زندگی روزمرهٔ خود، بیان می کند.
۴ به نمونه هایی از مصادیق و راستگویی در زندگی روزمرهٔ خود اشاره می کند.
۵ سعی می کند در گفتارهایش درستی و راستی را پیشه کند.

مفاهیم کلیدی
راستگویی
خوشبختی

گفت و گو کنیم درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

فایده های راستگویی (خدا پاداش می دهد؛ همه، ما را دوست خواهند داشت؛ دیگران به ما اعتماد می کنند و…) و نتیجه های دروغ گویی (خدا ما را دوست ندارد، دیگران به ما اعتماد نمی کنند،
کسی با ما دوست نمی شود و…).

در این درس به صورت گذرا به برخی از آداب و رفتارهای پسندیده که باید در حضور دیگران رعایت کرد، اشاره شده است.

اول آنکه، اگر در جمعی بودیم و فردی تازه وارد، داخل شد، حتماً برایش جایی باز کنیم. این کار نشان از احترام ما به اوست.
دوم آنکه، اگر کسی در حال صحبت است و ما حرف یا سؤالی داریم، صبر کنیم تا صحبت طرف مقابل تمام شود و بعد شروع به صحبت کنیم. هما نگونه که آن مرد صبر کرد تا حر فهای پیامبر تمام شود و بعد شروع به صحبت کرد.
سوم آنکه، وقتی وارد جایی شدیم به افراد آنجا سلام کنیم.

داستان درس دربارهٔ مردی است که خود را با عجله به پیامبر اکرم (ص) می رساند، به سخنان ایشان در مسجد گوش می دهد و اظهار می کند که می خواهد انسان خوب و درستکاری باشد. پیامبر اکرم (ص) ایشان را با این جمله هدایت می کنند: اگر می خواهی خو شبخت باشی، هرگز دروغ نگو.
اهمیت راستگویی و عواقب دروغگویی در ادبیات دینی ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که در یک حدی دروغ کلید همه بدی ها شمرده شده است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.