مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

0

اهداف درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

۱ آشنایی با مفهوم نظم و ترتیب در کارهای شخصی
۲ گرایش به نظم و ترتیب در کارهای شخصی
۳ تلاش برای رعایت نظم و ترتیب در امور شخصی
۴ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
نظم و ترتیب

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

اسلام به عنوان دینی جامع و جهانی بر نظم و برنامه ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش تأکید کرده به آنان سفارش می کند

که تمامی کارهای خود را طبق برنامه و به طور منظم انجام دهند و از بی نظمی بپرهیزند.

در همین زمینه مهم ترین احکام و مقررات خود را با نظم حاکم بر جهان هماهنگ ساخته و مسلمانان را به رعایت دقیق آن فرا خوانده است

تا آنجا که آنان بایستی اوقات نمازهای روزانه را با توجه به گردش منظم منظومهٔ شمسی و حرکت زمین تعیین کنند.

برای مثال، اگر نماز ظهر را حتی یک دقیقه پیش از رسیدن نیم روز یا نماز صبح را پیش از طلوع فجر اقامه کنند از ایشان پذیرفته نیست.

پیشوایان معصوم (ع) بر داشتنِ برنامهٔ منظم و تقسیم اوقات، بسیار تأکید می نمودند.

امام کاظم (ع) می فرماید: تلاش کنید که اوقاتتان چهار بخش باشد،

یک بخش برای مناجات با خدا، بخشی برای زندگانی و معاش،

بخشی برای معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعتماد که عیوب شما را به شما می فهمانند

و از دل به شما اخلاص ورزند و در بخشی هم برای درک لذت های حلال خلوت کنید که این بخش، شما را بر انجام وظایف در سه بخش  دیگر موفق می سازد

دوست دارم درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

آثار فراوان و ارزشمند نظم و انضباط در کارها که برخی از آنها عبارت اند از:

نتیجه بخشی کارها، انباشته نشدن کارها برای بعد، الگوبودن برای سایر افراد و… اشاره کنند.

گفت وگو کنیم درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

دربارهٔ عوامل بروز بی نظمی

(انجام ندادن کارها در زمان خود، قرار ندادن هر چیز در جای خود، برنامه ریزی نکردن کارها و…)

و سپس پیرامون نتیجهٔ قرار دادن هر چیز در جای خود (نظم و تمیزی در همه جا و…) با یکدیگر سخن می گویند.

پیامدهای بی نظمی در فعّالیّت های فردی و اجتماعی از جمله ایجاد هرج و مرج، خدشه دارشدن شخصیّت اجتماعی، پایمال شدن حقوق ، هدر رفتن سرمایه ها و… ، و آثار نظم که مهم ترین آن احساس آرامش و صرفه جویی در وقت و… است اشاره کنند

نمونه سوال هدیه سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.