مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

0 ۲,۹۵۶

اهداف درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

١ آشنایی با تناسب عمل و نتیجهٔ آن در زندگی
٢ آشنایی با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا با مصداق های دنیایی
٣ توجه به نیکی و بدی اعمال و نتیجه آنها در جهان آخرت
۴ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی

تناسب عمل و نتیجه
جهان آخرت
پاداش و جزا

که قانون خداوند این گونه است که هرکس هر گونه عمل کند، همان گونه با او رفتار خواهد شد.
مثلاً کسی که مدام به دیگران ظلم م یکند و باعث آزار و اذیت دیگران است نباید انتظار داشته باشد که در آن دنیا پاداش ببیند و به بهشت رود،

یا بالعکس اگر کسی در این دنیا به دیگران خوبی می کند،

حتی اگر دیگران ارزش کارهای او را ندانند، در آن دنیا پاداش این عمل خود را خواهد دید. پس باید مراقب رفتارهای خود باشیم.
داستان درس در حقیقت بیانگر حدیث الدُّنیَا مَزۡرِعَهُ الۡآخِره است که هر عملی را ما انجام می دهیم،
مثل بذری است که در زمین م یکاریم. بذری که محصول آن در آخرت به بار می رسد. اگر بذری بد و نامناسب بکاریم،
در آخرت محصول خراب و فاسد برداشت م یکنیم و اگر بذری سالم و خوب بکاریم، محصولی خوب و نیکو برداشت خواهیم کرد. پس هر عمل ما یک بذر است، باید مراقب باشیم که چه بذری را برای آخرت خود م یکاریم.

بیندیشیم درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

هر کس هر چه بکارد، همان را درو می کند، اشاره کنند. یعنی همان طور که کشاورز هر دانه یا میوه ای را بکارد، ثمرهٔ او هم از همان جنس دانه یا میوه خواهد بود و آن را برداشت خواهد کرد؛ دنیا نیز همانند مزرعه است و ما مثل کشاورزیم که اگر کار خوب انجام دهیم، به نتایج خوب و پاداش نائل می شویم و در صورت ارتکاب بدی ها به مجازات گرفتار می شویم

ببین و بگو درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

آثار و پاداش کارهای خوب ذکر شده از قبیل خشنود  شدن خدا، رفتن به بهشت، سلامتی و آسایش و… و نیز نتایج، آثار و جزای کارهای بد ذکر شده همانند آلودگی، آسیب دیدن و آسیب رساندن و… اشاره کنند. در این فعالیت، با توجه به آثار و نتایج کارها در این دنیا و اینکه کارهای ما در این دنیا هر یک نتیجه ای دارد؛ زمینه جهت سخن گفتن از آثار و نتایج مثبت و منفی کارهای ما در آخرت فراهم می آید.

نمونه سوال هدیه سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.