مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم قرآن پنجم ابتدایی

0

درس نهم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.
١ انّا زَيَّنَّا السَّماۤءَ الدُّنۡيا بزينَِة نِ الۡکَواکِبِ
قطعاً ما زينت داديم آسمان دنيا را به زيور ستارگان                 صافّات ٦
٢ ساۤءَ مَثَلَانِ الۡقَوۡمُ الَّذينَ کَذَّبوا بٔاياِتنا
چه بد است داستان و مثل قومی که انکار کردند آيات ما را              اَعراف ١٧٧
٣ وَ اذا عَِلمَ مِنۡ ءاياِتنا شَيۡئَانِ اتَّخَذَها هُزُوًا
و هنگامی که به چيزی از آيات ما آگاه شد، آن را به مسخره گرفت.        جاِثيه

درس نهم قرآن پنجم ابتدایی
درس نهم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

١ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ ابۡراهيمَ خَليلًا
وَ … … (حضرت) … را دوست (خود).                 نساء ١٢٥
٢ اَلۡمالُ وَ الۡبَنونَ زينَةُ الۡحَياِة الدُّنيا
مال و فرزندان … زندگی … است.               کَهف ٤٦
٣ وَ لَقَدۡ ضَرَبۡنا للنّاسِ فی هٰذَا الۡقُرۡءانِ مِنۡ کُلِّ مَثَلٍ
و قطعاً زديم برای … در … … از هر … روم

پيام قرآنی درس نهم قرآن پنجم ابتدایی

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡٔمُرُ بالۡعَدۡلِ وَ اِلۡاحۡسانِ
خداوند به رعايت عدالت و نيکی به ديگران دستور می دهد.

اين عبارات قرآنی را بخوانيد

١ وَ اَ نَّهۤ و اَهۡلَكَ عادَانِ الۡاول ی 
٢ اَلۡمُلۡكُ يَوۡمَِئِذنِ الۡحَقُّ للرَّحۡمٰ ن 
٣ وَ قالَتِ الۡيَهودُ عُزَيۡرُ نِ ابۡنُ اللِّٰه 
٤ اَلَّذی جَعَلۡناهُ للنّاسِ سَواءَ نِ الۡعاکِفُ فيِه وَ الۡباِ د حج

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.