مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ عصر و عبارات قرآنی درس
۲ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ عصر
۳ آشنایی با این پیام قرآنی دربارهٔ انجام کارهای خوب
۴ آشنایی با داستان نخلستان بر دوش

سوره ی عَصر

بسۡمِ اللِّٰه ا لرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ
۱ وَ الۡعَصِۡر
۲ انَّ الِۡا نۡسانَ لَفى خُسٍۡر
۳ الَّا الَّذىنَ آمَنوا
وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ
وَ تَواصَوۡا با لۡحَقِّ
وَ تَواصَوۡا بالصَّبِۡر

پیام قرآنی درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

وَ اعۡمَلوا صاِلحًا
کارهای خوب انجام دهید.

پیام قرآنی درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی درس نهم سورۀ عصر قرآن دوم ابتدایی

برخی از اشکالات شایع در خواندن سورهٔ عصر عبارت اند از:
تبدیل عبارت «الّ الّذین » به «انّ الّذین » که با نشان دادن «ل » و صداکشی رفع اشکال است.
عدم تلفّظ تشدید در عبارت «و عملوا الصّالحات »: با نشان دادن ضمّهٔ حرف لام و اتصال آن به تشدید (صّ) به کمک حرکت دست، از دانش آموزان بخواهید به اتّصال توجه کرده و تشدید را محکم بخوانند.
تلفّظ «صَوۡ » به صورت «صُوۡ » در کلمهٔ تواصَوۡا که با نشان دادن فتحهٔ صاد و تأکید بر آن اصلاح می شود.
این عبارات قرآنی را بخوانید.
۱ وَ اَصِۡلحوا ذاتَ بَیِۡنكُمۡ
۲ فَا صِۡلحوا بَیۡنَ اَخَوَیۡكُمۡ
۳ وَ بَشِِّر الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ
۴ اعۡمَلوا ما شِئۡتُمۡ
انَّه و بما تَعۡمَلونَ بَصیرٌ
این عبارات قرآنی را بخوانید.
١ وَ انَّه و فی الۡآخِرَِة لَمِنَ الصّاِلحینَ
٢ ثَوابُ اللِّٰه خَیۡرٌ لمَنۡ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِلحًا
٣ مَنۡ عَمِلَ صاِلحًا فَِلنَفۡسِه ی وَ مَنۡ اَساءَ فَعَلَیۡها
٤ یا اَیُّهَا الرُّسُلُ
كُلوا مِنَ الطَِّیّباتِ وَ اعۡمَلوا صاِلحًا

داستان نخلستان بر دوش

از حضرت علی علیه السّلام پرسیدند: چه بر دوش داری؟حضرت فرمودند: نخلستان
امام علی علیه السّلام هسته های خرما را در زمین کاشتند
پس از چند سال تلاش، هسته های خرما به نخلستان تبدیل شدند
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّلام، محصول نخلستان را در راه خدا انفاق می کردند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.