مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

0

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.

١ نۤ وَ الۡقَلَمِ وَ ما يَسۡطُرونَ                    قلم ١
نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسد.
٢ طسۤ تلۡكَ ءاياتُ الۡقُرۡءانِ وَ کِتابٍ مُبينٍ              نَمل ١
طا سين، اين آيات قرآن و کتابی روشنگر است.
٣ الۤر تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ الۡمُبينِ 
الف لام را، اين آيات کتاب روشنگر است.
انّاۤ اَنزَلۡناهُ قُرۡءانًا عَرَِب  يا لَعَلَّکُمۡ تَعِۡقلونَ           يوسُف ١ و ٢
قطعاً ما نازل کرديم آن را قرآنی به زبان عربی تا شما انديشه ک نيد .
٤ حمۤ ١ عۤسۤقۤ
حاميم ٭ عَين سين قاف
کَذ لكَ يوحیۤ الَيۡكَ وَ الَی الَّذينَ مِنۡ قَبِۡلكَ اللّٰهُ الۡعَزيزُ الۡحَکيمُ
اين چنين وحی می کند به تو و به کسانی که قبل از تو بودند، خدای عزيز حکيم.     شوریٰ ١ تا۳

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی
درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.
١ اَ لَّذی عَلَّمَ بالۡقَلَمِ
… ياد داد به وسيله ی … . عَلَق ٤
٢ انَّ الشَّيۡطانَ للِۡانۡسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ
قطعاً … برای … دشمن … است. يوسُف ٥
٣ کَذ لكَ يُبَِيّنُ اللّٰهُ لَکُمۡ ءاياِتهٰ لَعَلَّکُمۡ تَعۡ ِق لونَ
اين چنين بيان می کند خدا برای شما …ش را تا شما … . بقره ٢٤٢
٤ لَقَدۡ اَنۡزَلۡناۤ الَيۡکُمۡ کِتابًا فيِه ذکۡرُکُمۡ اَفَلا تَعۡ ِق لونَ
قطعاً … به سوی شما …ی که در آن ياد شماست، پس آيا … . انبياء

پيام قرآنی درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

وَ تَعاوَنوا عَلَی الِۡبِرّ وَ التَّقۡویٰ
در نيکی کردن و کارهای خوب به يک ديگر کمک کنيد،
وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الِۡاثۡمِ وَ الۡعُدۡوانِ
ولی در گناه و کارهای بد همکاری نکنيد.

اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد.
١ صۤ وَ الۡقُرۡءانِ ذی الِذّکِۡ ر ص ١
٢ طه ماۤ اَنۡزَلۡنا عَلَيۡكَ الۡقُرۡءانَ لتَشۡق ی طه ١ و ٢
٣ کۤهيعۤصۤ ذکۡرُ رَحۡمَِة رَِبّكَ عَبۡدَه و زَکَِ ريّا مريم ١ و ٢
٤ الۤمۤ اَحَسِبَ النّاسُ اَنۡ يُتۡرَکوۤا اَنۡ يَقولوۤا ءامَنّا وَ هُمۡ لا يُفۡتَنو ن عنکبوت ١و۳

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.