مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

0

اهداف درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

تقویت علاقه مندی به مهارت مطالعه؛
آشنایی با خصوصیات دوست خوب؛
شناخت کاربردی فواید قصه خوانی؛
آشنایی با نمونهٔ فاخری از متون نثر کهن؛
آشنایی با واژه سازی های نو.

این درس به بررسی ویژگی های دوست خوب و انتخاب شایستهٔ دوست و همچنین برشماری خصایل دوست شایسته می پردازد.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

که یکی از مهم ترین دغدغه های کودکان و نوجوانان است

و همچنین فوایدقصّه خوانی و شنیدن قصّه را مطرح می سازد.

نکات مهم درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

معانی برخی ازعبارات مهمّ درس:

محنت وشدت گذشتگان: سختی ها و مرارت های پیشینیان.
دل از مال دنیا و دنیا بردارد: از دنیا وثروت های دنیوی دل بکند.
با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند: با خود مرورکرده است که ازگفتن آن ناتوان نباشد.
نثر را وقت وقت به نظم آراسته گرداند: در این جمله وقت وقت به معنای گاهی آمده است.
باید داند جماعت لایق چه نوع سخن است: باید داند که چه سخنانی مناسب وشایستهٔ افرادحاضراست.
بزرگان گفته اند: نظم درقصّه خوانی چون نمک است

در دیگ.(تشبیه) در این جمله نظم به نمک تشبیه شده است.

چون نمک چاشنی بخش غذاست و نظم هم به سخن مزه می بخشد به چنین کاربردی تشبیه می گویند.
پس اعتدال نگاه باید داشت: در هرکاری اصل در میانه روی است.
در چشم مردم سبک شود: در نظر مردم فرد بی ارزشی جلوه می کند.
صاحب آن نظم را در اوّل یا آخر،یاد کند و فاتحه و تکبیرگوید: برصاحب آن شعر رحمت فرستد و آن به بزرگی یاد کند.

واژه آموزی درس شانزدهم فارسی ششم دبستان درس آداب مطالعه

هدف از این بخش گسترش دامنهٔ واژگان با بهره گیری از ساخت واژه است(دون اینکه به مباحث دستوری آن پرداخته شود.)

بخوان و حفظ کن درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

بخوان و حفظ کن درس شانزدهم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.