مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

0 ۳,۸۳۵

اهداف درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

1 آشنایی با امام باقر علیه السلام به عنوان امام پنجم شیعیان
2 احساس علاقه به امام باقر علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان
3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام باقر علیه السلام
4 آشنایی با پیام قرآنی.
مفاهیم کلیدی
امام باقر علیه السلام
باقرالعلوم

فکر می کنم درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

چون پیرمرد امام را عال متر از خود دید؛ لذا از مردم خواست برای دریافت پاسخ پرسش های خود به ایشان مراجعه کنند.
تواضع و فروتنی امام است. امام در پاسخ سؤال مرد مسیحی که گفت: از دانشمندان مسلمانان هستی یا افراد کم سواد و بی سواد آنها، حاضر نشد خود را دانشمند بداند؛ بلکه تنها به بیان این مطلب بسنده کرد
که من بی سواد نیستم. پس چه خوب است ما نیز به علم و دانش خود مغرور نشویم.

گفت وگو کنیم درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

بهترین راه تشکر از کسی که به شما علم می آموزد چیست ؟
بهترین راه تشکر از کسی که به ما علم می آموزد، احترام به او و گرام یداشتن اوست؛
مثلاً به سخنانش در کلاس خوب گوش کنیم، با او با احترام و ادب رفتار کنیم و سخن بگوییم و… .
بگرد و پیدا کن درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی
بلند سلام کردن را دوست دارد
لقب امام پنجم باقر است .

بیندیشیم درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

در واقع این آیه، یک اصل کلى را مطرح م ىکند و آن مراجعه به اهل علم و کارشناس است؛ یعنى هر چه را نم ىدانید از آگاهان و اهل خبرهٔ آن سؤال کنید. بنابراین، اگر سؤالاتی دربارهٔ احکام دینی داشته باشیم، باید به متخصصان آن مراجعه کنیم.

با خانواده درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

تحقیق کنید چرا به امام محمد باقر باقر العلوم می گویند؟
باقر العلوم یعنی شکافندهٔ علوم
امام باقر علیه السلام، بسیار عالم و دانشمند بود و به همین دلیل به باقر العلوم معروف شده است.
امام باقر که نام ایشان به معنای شکافندهٔ علوم است، به دلیل ضعف قدرت امویان راحت تر از امامان پیشین خود توانست به تبلیغ دین بپردازد و علوم و معارف الهی را ترویج کند.
از این رو، در میان مسلمانان به علم و معرفت شناخته می شد. به همین دلیل در این درس نیز به همان جنبهٔ آگاهی و علم بالای ایشان پرداخته شده است. علمی که باعث شد امام در برابر سؤالات دانشمندترین مسیحی روزگار خویش، سربلند بیرون آید.

نمونه سوال هدبه سوم ابتدایی

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.