مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم سورهٔ فتح قرآن ششم ابتدایی

0

اهداف درس دوم سورهٔ فتح قرآن ششم ابتدایی

١ –  توانایی خواندن آیات ١ تا ١٥ سورهٔ فتح
٢ –  تقویت علاقه به شنیدن و زیبا خواندن آیات درس
٣  – توانایی خواندن و معنا کردن برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
٤ –  آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ فتح و پیروزی
٥ –  تقویت توانایی و علاقه به خواندن قرآن از روی مصحف کامل
٦  – آشنایی با نام برخی از عملیات دفاع مقدس که از قرآن برگرفته بود.

حتّی یک وجب خاک 

صدام با تحریک و حمایت دشمنان انقلاب اسلامی با همه ی قوای خود در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد.
این جنگ تحمیلی ۸ سال به طول انجامید،
در این مدت، رزمندگان جان بر کف ایران بیش از ۱۰۰ عملیات بزرگ را علیه دشمن متجاوز، برنامه ریزی و اجرا کردند.
در چند سده ی اخیر، این تنها جنگی بود
كه دشمن نتوانست حتّیٰ یک وجب از خاک ایران عزیزمان را به چنگ آورد.

سورهٔ فتح قرآن ششم ابتدایی
سورهٔ فتح قرآن ششم ابتدایی

آیات ۷ تا ۹ سوره ی فتح را بخوانید و به معنای آن توجه کنید
۱ وَ للِّٰه جُنودُ السَّماواتِ وَ اۡلاَرۡضِ
و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین
۲ وَ كانَ اللّٰهُ عَزیزًا حَكیمًا
و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
۳ انّا اَرۡسَلۡناكَ شاِهدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا
قطعاً ما فرستادیم تو را، گواه (برمردم) و بشارت دهنده و هشداردهنده
۴ لتُۡؤِمنوا باللِّٰه وَ رَسوِلهی
تا (ای مردم) ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش،
۵ وَ تُعَِزّروهُ وَ تُوَِقّروهُ
و یاری کنید او را و بزرگ دارید او را (پیامبر را)؛
۶ وَ تُسَِبّحوهُ بُكۡرَةً وَ اَصیلً
و تسبیح بگویید و ستایش کنید او )خدا( را بامداد و شامگاه.

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.
۱ فَقالوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الَۡرۡضِ سوره ی کهف
پس گفتند: پروردگار ما، … … و … است.
۲ انَّ فرۡعَوۡنَ وَ هامانَ وَ جُنودَ هُما کانوا خاطِئینَ سوره ی قَصَص
قطعاً … و … و … آن دو، خطاکار و گناه کار بودند.
۳ یا اَیُّهَا النَِّبیُّ انّا اَرۡسَلۡناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا سوره ی احزاب
ای … قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و … و …

پیام قرآنی سورهٔ فتح قرآن ششم ابتدایی

اِنّا فَتَحۡنا لَكَ فَتۡحًا مُبینًا
(ای پیامبر) قطعاً ما پیروزی چشمگیر و بزرگی نصیب تو كردیم.
فَتح: پیروزی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.