مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم تشدید، حروف ناخوانا و اتصالات قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس دوم تشدیدقرآن دوم ابتدایی

۱ یادآوری قرائت سور ههای ناس، فلق و عصر
۲ تقویت مهارت خواندن کلمات دارای تشدید
۳ آشنایی با حروف ناخوانا در قالب حروف متمایز (رنگی)
۴ کسب مهارت خواندن کلمات و عبارات دارای حروف ناخوانا یا اتصال
۵ تقویت علاق ه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

برای یادآوری خواندن حرف دارای تشدید به روش زیر عمل کنید. کلمهٔ « بنّا » را روی تخته بنویسید
و از دانش آموزان بخواهید آن را بخوانند. پس از خواندن، از آنها بپرسید «در این کلمه چند حرف « ن » خواندیم؟ » اگر پاسخ درست ندادند، آموزگار با بخش بخش خواندن کلمهٔ « بنّا » توجه دانش آموزان را به این که دو حرف نون در این کلمه تلفّظ می شود، جلب می کند.

برای کسب مهارت کافی در خواندن حرف دارای تشدید اولاً از حرکت کوتاه قبل از حرف مشدد، به علامت تشدید (  ّ ) اشاره کنید؛ ثانیاً پس از اشاره به علامت تشدید (  ّ )حتماً کمی مکث کنید، سپس به بخش بعدی اشاره کنید. این مکثِ بین دو اشاره در کسب مهارت لازم در خواندن حرف مشدّد، نقش مهم و اساسی دارد.

پیام قرآنی اهداف درس دوم تشدیدقرآن دوم ابتدایی

هٰذا بَیانٌ للنّاسِ
قرآن سخن خدا برای مردم است.

پیام قرآنی اهداف درس دوم تشدیدقرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی اهداف درس دوم تشدیدقرآن دوم ابتدایی

 یادآوری ناخوانا بودن حروف آب یرنگ، با طرح سؤال مناسب از دانش آموزان  توجه داشته باشید در کلمات این لوحه و نیز هرگاه الف کوچک روی یک حرف ناخوانا مانند «ی » باشد اشاره به الف کوچک به صورت متحرک از حرف قبل به سوی الفِ کوچک انجام می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.