مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی بیش تر با حضرت علی(ع)
۲ ایجاد علاقه و احساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی(ع)
۳ تلاش برای الگوگیری از امام علی(ع)

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ حضرت علی(ع) را به عنوان امام اول مسلمانان می شناسد.
۲ حضرت علی(ع) را انسانی مهربان نسبت به دیگران می شناسد.
۳ علاقهٔ خود را نسبت به حضرت علی(ع) ابراز می کند.
۴ در مورد رفتار حضرت علی(ع) با کودکان (طبق داستان) با دوستانش گفت وگو می کند.

مفاهیم کلیدی پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی
امام علی(ع)
مهربانی امام علی(ع)

خصوصیات یک پدر مهربان چیست؟

هدف اصلی که شناخت امام علی(ع) و ایجاد عشق و محبت به آن حضرت م یباشد

نشان دادن علاقه و محبت امام علی(ع) به کودکان و ایجاد خاطره ای خوش از آن حضرت در ذهن کودکان. این ذهنیت با  جملاتی همچون « بازی با کودکان »  ، « خرما گذاشتن در دهان کودکان » ، « پر شدن خانه از صدای خنده و شادی  » و… ایجاد شده است.

شایستگی امام علی(ع) برای جانشینی پیامبرعباراتی همچون بزرگ شدن در خانه پیامبر ، اولین مردی که مسلمان شد  ، همراهی با پیامبر در بیش تر زمان ها ، علاقه پیامبر به حضرت علی ( ع ) و معرفی او به عنوان داناترین مردم دلیلی بر این مدعاست.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.