مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

0

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد.
١ طسۤمۤ ١ تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ الۡمُبينِ
طا، سين، ميم ٭ اين آيات کتاب روشنگر است.      قَصَص ١ و ٢
٢ الۤمۤ اَللّٰهُ لا الٰهَ الّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَيُّوم
الف، لام، ميم ٭ اللّه، نيست خدايی جز او که زنده و پاينده است. ٭               آلِ عمران ١ و ٢
٣ حمۤ وَ الۡکِتابِ الۡمُبين
حا، ميم ٭ سوگند به کتاب روشنگر ٭
انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَيلٍَة مُبارَکٍَة
قطعاً ما نازل کرديم آن را در شبی مبارک (با برکت).                دُخان، ١ تا ٣
٤ الۤمۤر تلۡكَ ءاياتُ الۡکِتابِ وَ الَّذیۤ اُنِۡزلَ الَيۡكَ مِنۡ رَِبّكَ الۡحَقُّ
الف، لام، ميم، را؛ اين آيات کتاب (خدا) است و آنچه نازل شد به سوی تو از پروردگارت حق است.          رعد

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی
درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و ترجمه ی آن ها را کامل کنيد.
١ انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَيۡلَِة الۡقَدۡرِ
قطعاً ما … آن را در … …                   قدر ١
٢ فَسَِلّموا عَلیٰۤ اَنۡفُسِکُمۡ تَحِيَّةً مِنۡ عِنۡدِ اللِّٰه مُبارَکَةً طَِيّبَةً
پس سلام کنيد به يک ديگر؛ سلامی از نزد … که … و پاک است .             نور ٦١
٣ شَهۡرُ رَمَضانَ الَّذیۤ اُنِۡزلَ فيِه الۡقُرءانُ هُدًی للنّاسِ
ماه … که … در آن … … برای …                  بقره

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

پيام قرآنی

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصِۡلحوا ذاتَ بَيِۡنکُمۡ
هميشه خدا را در نظر داشته باشيد و بين يک ديگر صلح و آشتی برقرار کنيد.  سوره ی انفال آيه ی

اين عبارات قرآنی را بخوانيد و در خواندن حروف مقطعه دقت کنيد.
١ الۤمۤصۤ کِتابٌ اُنِۡزلَ الَيۡكَ فَلا يَکُنۡ فی صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِنۡهُ               اَعراف ١ و ٢
٢ الۤر کِتابٌ اُحۡکِمَتۡ ءاياتُه و ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَدُنۡ حَکيمٍ خَبيٍر               هود ١
٣ حمۤ وَ الۡکِتابِ الۡمُبينِ انّا جَعَلۡناهُ قُرۡءانًا عَرَِبيا لَعَلَّکُمۡ تَعِۡقلونَ        زُخرُف ١ تا ٣
٤ الۤمۤ غُِلبَتِ الرّومُ فیۤ اَدۡنَی اۡلاَرۡضِ وَ هُمۡ مِنۡ بَعۡدِ غَلَِبهِمۡ سَيَغِۡلبونَ      روم ١ تا

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.