مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

0 ۶۱۹

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

این عبارات قرآنی را بخوانید و به ترجمه ی آن ها توجه کنید.
١ طسۤمۤ ١ تلۡکَ ءایاتُ الۡکِتابِ الۡمُبینِ
طا، سین، میم ٭ این آیات کتاب روشنگر است.      قَصَص ١ و ٢
٢ الۤمۤ اَللّٰهُ لا الٰهَ الّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَیُّوم
الف، لام، میم ٭ اللّه، نیست خدایی جز او که زنده و پاینده است. ٭               آلِ عمران ١ و ٢
٣ حمۤ وَ الۡکِتابِ الۡمُبین
حا، میم ٭ سوگند به کتاب روشنگر ٭
انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَیلٍَه مُبارَکٍَه
قطعاً ما نازل کردیم آن را در شبی مبارک (با برکت).                دُخان، ١ تا ٣
۴ الۤمۤر تلۡکَ ءایاتُ الۡکِتابِ وَ الَّذیۤ اُنِۡزلَ الَیۡکَ مِنۡ رَِبّکَ الۡحَقُّ
الف، لام، میم، را؛ این آیات کتاب (خدا) است و آنچه نازل شد به سوی تو از پروردگارت حق است.          رعد

درس دهم قرآن پنجم ابتدایی
درس دهم قرآن پنجم ابتدایی

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.
١ انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَیۡلَِه الۡقَدۡرِ
قطعاً ما … آن را در … …                   قدر ١
٢ فَسَِلّموا عَلیٰۤ اَنۡفُسِکُمۡ تَحِیَّهً مِنۡ عِنۡدِ اللِّٰه مُبارَکَهً طَِیّبَهً
پس سلام کنید به یک دیگر؛ سلامی از نزد … که … و پاک است .             نور ۶١
٣ شَهۡرُ رَمَضانَ الَّذیۤ اُنِۡزلَ فیِه الۡقُرءانُ هُدًی للنّاسِ
ماه … که … در آن … … برای …                  بقره

پیام قرآنی

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصِۡلحوا ذاتَ بَیِۡنکُمۡ
همیشه خدا را در نظر داشته باشید و بین یک دیگر صلح و آشتی برقرار کنید.  سوره ی انفال آیه ی

این عبارات قرآنی را بخوانید و در خواندن حروف مقطعه دقت کنید.
١ الۤمۤصۤ کِتابٌ اُنِۡزلَ الَیۡکَ فَلا یَکُنۡ فی صَدۡرِکَ حَرَجٌ مِنۡهُ               اَعراف ١ و ٢
٢ الۤر کِتابٌ اُحۡکِمَتۡ ءایاتُه و ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَدُنۡ حَکیمٍ خَبیٍر               هود ١
٣ حمۤ وَ الۡکِتابِ الۡمُبینِ انّا جَعَلۡناهُ قُرۡءانًا عَرَِبیا لَعَلَّکُمۡ تَعِۡقلونَ        زُخرُف ١ تا ٣
۴ الۤمۤ غُِلبَتِ الرّومُ فیۤ اَدۡنَی اۡلاَرۡضِ وَ هُمۡ مِنۡ بَعۡدِ غَلَِبهِمۡ سَیَغِۡلبونَ      روم ١ تا

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.