مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون و عبارات قرآنی درس
۲ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون
۳ توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه « أ »
۴ آشنایی با داستان اصحاب فیل

سوره ی فیل
بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ
۱ اَلَمۡ تَرَ كَىۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ
باَصۡحابِ الۡفىلِ
۲ اَلَمۡ ىَجۡعَ ل كَىۡدَهُمۡ فى تَضۡلىلٍ
۳ وَ اَرۡ سَلَ عَلَىۡهِمۡ طَىۡرًا اَبابىلَ
۴ تَرۡ مىهِمۡ بحِجارَ ة مِنۡ سِجّىلٍ
۵ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَأۡكولٍ

روش تدریس أ (همزه)
آموزش کلمات دارای همزه روی الف (أ): در آخرین کلمهٔ این سوره به کلمهٔ «مأکول » می رسیم که نماد جدید دارد. می گوییم در فارسی هم، این شکل همزه (أ) را داریم که کرسی یا پایهٔ آن الف است؛ مانند: مَأمور، تألیف.

برخی از اشکالات رایج در خواندن سورهٔ فیل عبارت است از:
نخواندن تشدید در کلمهٔ «سجّیل ؛»
نخواندن تنوین در کلمات «طیرًا » و «بحجارٍة ؛»
این اشکالات با نشان دادن تشدید، تنوین، تأکید و صداکشی رفع می شود.

قصّه ی آیه ها اصحاب فیل
اقۡۡرَأۡ كِتابَكَ
۲ ىَأۡكُلُ مِمّا تَأۡكُلونَ مِنۡهُ
۳ وَ كانَ ىَأۡمُرُ اَهۡلَه و بالصَّلاِة وَ الزَّكاِه

انس با قرآن در خانه
وَ مُبَشِّرًا بِرَسولٍ یَأۡتى مِنۡ بَعۡدِی اسۡمُه و اَحۡمَدُ

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ
۱ اَ راَىۡتَ الَّذى ىُكَِذّبُ با ل دىنِ
۲ فَذٰ لِكَ الَّذى ىَ دعُّ الۡىَتىمَ
۳ وَ لا ىَحُضُّ عَلىٰ طَعامِ الۡمِسۡكىنِ
۴ فَوَىۡلٌ للۡمُصَلّىنَ
۵ اَلَّذىنَ هُمۡ عَنۡ صَلاِتهِمۡ ساهونَ
۶ اَلَّذىنَ هُمۡ ىُرائونَ
۷ وَ ىَمۡنَعونَ الۡماعونَ

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.