مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی

0

اهداف درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی

١ آشنایی با نام بهشت و جهنم، به عنوان محل جزای اعمال نیک و بد در جهان آخرت
٢ تمایل به آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم
٣ تلاش برای رسیدن به نعمت های بهشتی و دوری از جهنم
٤ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
بهشت و جهنم
جهان آخرت
پاداش و جزا

اعتقاد به روز قیامت و عالم پس از مرگ از مؤثرترین عوامل و سازنده ترین اسباب تربیت و تکامل انسان است؛

زیرا اگر واقعاً انسان به پاداش و کیفر اعمال عقیده داشته باشد و روز حساب را باور کند،

در زندگی مراقب رفتار و کردار خود خواهد بود و خویشتن را برای آن روز آماده خواهد ساخت.

در روز قیامت هیچ چیز به سود انسان نخواهد بود مگر ایمان و عمل صالح. مؤمنان صالح از کیفر و عذاب در امان اند، از سرزنش ها آسوده اند، از آتش دورند،

در عالی ترین رتبه و مقام در بهشت از جایگاه خود خشنودند و در ملکی جاودانه و نعمت هایی پایدار به سر می برند.

گناهکاران نیز در جایگاهی تنگ و در آتشی فرو می روند که صدای زبانه هایش وحشت زا، شعله هایش بلند و گدازنده است، پس باید سعی کنیم تا با انجام کارهای نیک و تهیهٔ بهترین توشه از دنیا کوچ کنیم.

صفات بهشت درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی

الف_ آنان از انواع میوه ها برخوردارند. صافات / ۴۲
ب_ و هر میو های که بخواهند برایشان مهیاست. مرسلات / ۴۲
پ_ برای آنان(بهشتیان) قصرهایی است که نهرها از زیر آن روان است. زمر / ۲۰
ت_ در بهشت هر چه دل هایتان بخواهد برای شما آماده است. فصلت / ۳۱
ث_ در اینجا به ما (بهشتیان) رنج و اندوه نمی رسد و درماندگی به ما دست نمی دهد. فاطر / ۳۵
ج_ کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، اهل بهشت اند و برای همیشه در آن م یمانند. بقره / ۸۲

با آنکه خداوند مالک حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالکیّت او در روز قیامت و معاد جلوهٔ دیگرى دارد؛ زیرا:

در آن روز، تمام واسط هها و اسباب نسبت به کفار قطع مى شوند

نسبت ها و خویشاوند ىها نسبت به کفار از بین مى رود

براى کفار مال و ثروت و فرزندان، سودى ندارند

بستگان و نزدیکان نیز فایده اى نمى رسانند

نه زبان کفار، اجازهٔ عذر تراشى دارد و نه فکر آنها، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است.

نمونه سوال هدیه سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.