مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اوّل آستین های خالی هدیه سوم ابتدایی

0

اهداف درس اوّل آستین های خالی هدیه سوم ابتدایی

۱ آشنایی با بخشندگی خداوند از طریق توجه به نعمت های او
۲ تقویت احساس نیاز توأم با علاقه به خداوند
۳ شکرگزاری نسبت به نعمت های بی شمار خداوند، به شیوه ای مناسب
۴ بررسی و بیان نعمت های فراوان خدا توسط دانش آموزان
۵ بیان نعمتهایی که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده (توجه به حیطهٔ خودشناسی )
۶ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
نعمت
نیازمندی
بخشندگی
شکرگزاری

گفت و گو کنیم درس اوّل آستین های خالی هدیه سوم ابتدایی

این فعالیت برای جمع بندی پایانی از درس توسط معلم و با مشارکت کامل دانش آموزان طراحی شده است.
داستان درس آستین های خالی به اهمیت یکی از اعضای بدن و نعمت دست اشاره می کند

و دانش آموز را در موقعیت تفکر نسبت  به عدم وجود آن و تبعات ناشی از آن قرار می دهد.

در ادامهٔ این فعالیت بلافاصله نعمت های مهمی را که خدا در بدن انسان ها قرار داده،

توسعه بخشیده و به اهمیت سایر اعضای بدن اشاره می نماید تا سایر نعمت ها علاوه بر نعمت دست، مورد توجه و تفکر قرارگیرند.

بیندیشیم درس اوّل آستین های خالی هدیه سوم ابتدایی

این دو آیه را بخوانید. در آن به چه نعمت هایی اشاره شده است؟

اَ لَمۡ نَجۡعَلۡ لَه و عَیۡنَیۡنِ وَ لسانًا وَ شَفَتَیۡنِ
آیا ما به انسان، دو چشم و زبان و دو لب ندادیم؟

یکی از اعضای صورت را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتّفاقی می افتاد؟

در این فعالیت، با استفاده از برخی آیات قرآنی مرتبط با موضوع درس، تلاش می شود تا با تدبر در آیات قرآن کریم جهت تحقق اهداف درس، اهداف درس در حیطهٔ شناختی و عاطفی تثبیت گردد. ضرورتی برای حفظ آیات قرآنی وجود ندارد
و توجه به مفهوم آیه و بیان ارتباط آن با درس، برای نیل به هدف این فعالیت کفایت می کند

اُذۡکُروا نعۡمَةَ اللِّٰه عَلَیۡکُمۡ
(همیشه) به یاد نعمت هایی باشید که خدا به شما داده است.

نمونه سوال هدیه سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.