مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

خاطره ماه هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس خاطره ماه هدیه دوم ابتدایی

۱ تقویت احساس علاقه و محبت، نسبت به خداوند مهربان
۲ آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو با خداوند
۳ آشنایی با دعا به عنوان وسیله ای برای بیان خواسته ها

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ خدا را منشأ برآورده کردن آرزوها و دعاهایش می داند.

۲ دعا کردن را نوعی گفت و گو با خدای مهربان می داند.
۳ در قالب دعایی ساده، با خداوند سخن می گوید و خواسته هایش را بیان می کند.

مفاهیم کلیدی
دعا

این داستان از زبان ماه بیان شده است. حضرت زهرا (س) در نیمه شب در حال دعا کردن برای دیگران است که حضرت امام حسن(ع) دعاهای مادر را می شنود و از مادر می پرسد چرا برای خودت دعا نمی کنی؟

فكر مي كنم خاطره ماه هدیه دوم ابتدایی

چه مواقعی دلتان می خواهد با خدا حرف بزنید؟
معمولاً با خدا چطور صحبت می کنید، به او چه می گویید؟

طریق دیگر برای گفت وگو با خدا، که نیازمند زمان و مکان خاصی نیست، دعا کردن است

و می فهمد که بدون هیچ واسطه ای می تواند با خدای خود به عنوان دوست خویش سخن گوید و خواسته های خود را از او بخواهد.

مهمترین این آداب، دعا برای دیگران، قبل از دعا برای خود است. دانش آموز به تبعیت از حضرت زهرا(س) یاد می گیرد که خوب است قبل از دعا برای خودمان، برای دیگران و رفع مشکلات آنان دعا کنیم.

یکی دیگر از آداب دعا، دعا نمودن در اوقات و زما نهای خاص است. در این درس اشاره شده که حضرت زهرا (س) پس از نیمه شب و در هنگام سحر به مناجات با خدا مشغول بود. از این نکته می توانیم این گونه استفاده کنیم که یکی از بهترین اوقات برای دعا، هنگامی است که برای نماز صبح برمی خیزیم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.