مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

0

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه

در این درس زنجیره غذایی و جایگاه هر موجود زنده در آن مرور و به منظور تعمیق آموخته های قبلی دانش آموزان، بر مفهوم ارتباط غذایی بین جانداران تأکید می شود.

دانش آموزان از طریق آشنایی با رابطه هم زیستی به تنوع روابط بین جانداران و اهمیت این روابط در زندگی جانداران پی می برند و نسبت به مشاهده رفتارهای جانوران در محیط های طبیعی حساس می شوند.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

فعالیت های این درس در جهت توجه هر چه بیشتر دانش آموزان به محیط پیرامونشان و ایجاد حساسیت نسبت به حفظ گیاهان و جانوران طراحی شده اند.

نقشه مفهومی جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

نقشه مفهومی درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

اهداف جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

۱ –  ارتباط های ساده ای بین جانداران پیرامون خود گزارش و اهمیت محیط های طبیعی رابیان کنند.
۲ –  ضمن گزارش ارتباط های ساده بین جانداران بتوانند اهمیت این ارتباط را در زندگی هریک از جانداران و تأثیر حفظ محیط های طبیعی را در این ارتباط ها بیان کنند.
۳ –  بتوانند تنوع ارتباط بین جانداران را گزارش کنند و وابستگی جانداران به زیستگاهشان را با ارائه گزارش یا مقاله نشان دهند.
۴ –  نسبت به حفظ محیط طبیعی پیرامون خود حساس شوند و راه هایی برای حفظ آنها پیشنهاد کنند.

رابطه غذایی ساده ترین ارتباط بین جانداران است.

اولین حلقه هر زنجیره غذایی یک جاندار تولید کننده است.

تولیدکنندگان متفاوت اند، اما در این درس فقط گیاهان معرفی می شوند.

دومین حلقه یک جانور مصرف کننده گیاه خوار است.

به گیاه خواران اولین مصرف کننده نیز می گویند،

زیرا مواد و انرژی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

سومین حلقه، یک جانور مصرف کننده گوشت خوار است

که مواد و انرژی مورد نیاز خود را از گیاه خواران به دست می آورد،

به همین علت به جانوران گوشت خوار دومین مصرف کننده نیز می گویند.

گفتگو کنید درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

قارچ ها تجزیه کنندگان متفاوت اند،

اما در این درس فقط به قارچ ها اشاره شده است.

قارچ های تجزیه کننده، مواد و انرژی مورد نیاز خود را از تجزیه لاشه جانوران و بقایای گیاهان و جانوران به دست می آورند.

در نتیجه فعالیت قارچ ها ترکیبات پیچیده بدن جانداران به ترکیبات ساده ای مانند آب، کربن دی اکسید و ترکیبات گازی دیگر تبدیل می شود که بعضی از آنها بد بو هستند.

وقتی شرایط تغییر می کند درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

وقتی شرایط تغییر می کنند از بین رفتن همه افراد یک نوع جانور یا گیاه، مفهوم دیگری است که دراین صفحه به آن پی می برند.
احتمالاً در پاسخ به این پرسش که چه گیاهان و جانورانی را می شناسید
که اکنون وجود ندارند به دایناسورها و ماموت ها اشاره می کنند.

با پرسش هایی دانش آموزان را به این سمت هدایت کنید

که اگر ویژگی های زیستگاه (محل زندگی) جانداران تغییر کند

( آب و هوا، وسعت، غذا و…) زندگی جانداران در خطر قرار می گیرد.

چه درختی می کارید

به یک سنت و رسم پسندیده که ریشه در تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد
جلب می شود، و با کاربرد مفهوم بومی برای جانداران و گیاهان آشنا می شوند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.