مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس یازدهم کشورهای همسایه ۱

1

مطالعات پنجم ابتدایی درس یازدهم کشورهای همسایه ۱

حل فعّالیت صفحه ۵۶ مطالعات پنجم ابتدایی
نقشه خوانی

۱ کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟
۲ همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟
۳ آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟
۴ کم وسعت ترین (کوچ کترین) کشور همسای هی ایران کدام است؟
۵ کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟
۶ کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟
۷ آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده اید؟ به کدام کشور؟

۱ – در هر شهر یا روستا، افرادی در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. کشورها نیز همسایه هایی دارند.
۲ – در همسایگی کشور پهناور ما ایران، مردم کشورهای دیگر زندگی می کنند.
۳ – ایران با هفت کشور همسایه است و از همه ی کشورهای همسایه اش پهناورتر است.
۴ – کشورهای ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شمال ایران قرار دارند.
۵ – کشورهای افغانستان و پاکستان همسایگان شرقی ایران هستند.
۶ – کشورهای ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران می باشند.

۷ – کم وسعت ترین (کوچک ترین) کشور همسایه ی ایران، کشور ارمنستان است.
۸ – کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به دریای خزر راه دارند.
۹ – کشور همسایه ی پاکستان به دریای عمان راه دارد.
۱۰ – رشته کوه اصلی جمهوری آذربایجان قفقاز نام دارد.
۱۱ – رود ارس کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند.
۱۲ – ۹۸ درصد مردم کشور ارمنستان، پیرو دین مسیح (ع) و ارمنی اند و به همین دلیل، این کشور ارمنستان نامیده می شود.
۱۳ – شهر آستارا در جمهوری آذربایجان و ایران هم نام هستند.

1 دیدگاه
  1. علیرضا مرادی می گوید

    گچساران

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.