مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس نوزدهم ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

0

مطالعات پنجم ابتدایی درس نوزدهم ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

۱ – با ورود عرب های مسلمان به ایران، حکومت ساسانیان منقرض شد.

مردم ایران که از حکومت ساسانی ناراضی بودند، با شنیدن پیام های دین اسلام به تدریج مسلمان شدند.

۲ – با ورود اسلام به سرزمین ما، دوره ی جدیدی در تارخ ایران آغاز شد و ایران جزو سرزمین های اسلامی قرار گرفت.

۳ – خلفای بنی امیّه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردن؛

امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیّه ی نژادها برتر می دانستند.

در نتیجه، قیام های زیادی علیه بنی امیّه صورت گرفت.

۴ – یکی از گروه های ناراضی در برابر کارهای بنی امیّه، خاندان بنی عبّاس بود.

۵ – بنی عبّاس با تبلیغات زیاد، طرف دارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بودند.

۶ – خاندان بنی عبّاس می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند.

۷ – ابومسلم خراسانی یکی از ایرانیانی بود که فرماندهی گروه های ناراضی را به عهده داشت.

۸ – ابومسلم خراسانی در چند جنگ، سپاهیان بنی امیّه را شکست داد

و به این ترتیب خاندان بنی عبّاس به حکومت رسیدند.

۹ – پس از مدّتی، خاندان بنی عبّاس هم ستمگری را آغاز کردند.

آن ها نیز ب دستورات اسلام توجّهی نداشتند. در این دوره نیز، امامان شیعه و پیروان آن ها مورد اذیّت و آزار قرار می گرفتند.

۱۰ – به پیروان ابومسلم خراسانی، سیاه جامگان می گفتند؛ زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۱۱ – مرقد مطهّر امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی(ع) در کاظمین عراق قرار دارد.

این دو امام به دست بنی عبّاس به شهادت رسیدند.

۱۲ – مرکز اصلی حکومت بنی عبّاس در بغداد (عراق کنونی) بود

و خلفای عبّاسی بر بیش تر سرزمین های اسلامی، از جمله ایران حکومت می کردند.

۱۳ – بنی عبّاس، شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند؛

به همین دلیل، اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۱۴ – از اوایل قرن سوم هجری، ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران، حکومت هایی تشکیل دادند.

این حکومت ها در قلمرو خلافت عبّاسیان قرار داشتند و جزئی از آن به شمار می رفتند.

۱۵ – حکومت های ایرانی در دوره ی خلافت عبّاسیان عبارت بودند از:

۱ – طاهریان، که پایتخت آن ها شهر نیشابور بود.
۲ – صفّاریان، که پایتخت آن ها شهر زرنج بود و مجسّمه ی یعقوب لیث صفّاری در شهر زابل قرار داشت.
۳ – سامانیان، که پایتخت آن ها شهر بخارا بود. مقبره ی امیراسماعیل سامانی نیز در شهر بخارا در کشور ازبکستان است.
۴ – آل بویه، که پایتخت آن ها شهرهای اصفهان و ری بوده است. بندر امیر در فارس از بناهای این دوره است که به دستور عضدالدّوله ساخته شد.

۵ – علویان، که پایتخت آن ها، شهرهای آمل، استرآباد و ساری بوده است.

۱۶ – گنبد چمستان در مازندران، شهر ساری، از آثار دوره ی علویان می باشد.

۱۷ – آل بویه دشمن خلیفه ی عبّاسی بودند. یکی از فرمانروایان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه ی عبّاسی را به زندان بیندازد.

۱۸ – علویان و آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند.

۱۹ – برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صفّاریان، به زبان فارسی اهمیّت زیادی می دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق می کردند.

۲۰ – رودکی شاعر معروف دوره ی سامانیان بود.

۲۱ – فرمانروایان آل بویه و طاهریان به عمران و آبادی، علاقه ی زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند.

۲۲ – فرمانروایان آل بویه بیمارستان مهمّی در بغداد تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.

۲۳ – ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی، وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بود.

۲۴ – در زمان آل بویه مراکز علمی شیعه گسترش یافت.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.