مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد

0

مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد

۱ – ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند.

آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان، دامداری بود.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

۲ – باگسترش دین اسلام تا منطقه ی ماوراءالنّهر، ترکان مسلمان شدند

و برخی از قبایل ترک به تدریج در داخل ایران رفت و آمد کردند.

۳ – برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمّی چون فرماندهی سپاه رسیدند.

۴ – پس از مدّتی ترکان موفق شدند سلسله های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

۵ – مشهورترین فرمانروای غزنوی، سلطان محمود غزنوی بود.

۶ – یکی از کارهای مهمّ سلطان محمود، لشکرکشی به هند بود.

او چند بار به آن سرزمین لشکر کشید؛ در آن جا بت ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت.

۷ – بعد از سلطان محمود، پسرش سلطان مسعود به حکومت رسید.

۸ – از آثار تاریخی دوره ی غزنویان مناره ای در غزنین در کشور افغانستان می باشد.

۹ – سلسله ی سلجوقیان را طُغرل تأسیس کرد. سلجوقیان حکومتی قدرتمند و قلمرو بسیار وسیعی داشتند.

۱۰ – در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان از شرق تا ماوراءالنّهر و از غرب با دریای مدیترانه گسترش یافت

۱۱ – پایتخت سلطان ملکشاه، شهر اصفهان بود.

۱۲ – برج طغرل از آثار تاریخی دوره ی سلجوقیان در شهر ری می باشد.

۱۳ – حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشورداری اطّلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل، آن ها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره ی سرزمین پهناور ایران انتخاب می کردند.

۱۴ – یکی از وزیران مشهور سلجوقیان، خواجه نظام الملک توسی بود.

۱۵ – خواجه نظام الملک خدمات زیادی در راه عمران و آبادانی ایران انجام داد.

۱۶ – در دوره ی حکومت های ترک تبار به ویژه سلجوقیان، زبان و ادب فارسی مورد توجّه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن ها رواج یافت. از جمله مقرّر شد که نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته شوند؛ در حالیکه قبل از آن، به زبان عربی نوشته می شدند.

۱۷ – از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان، ابوالقاسم فردوسی است و اثر معروف او شاهنامه نام دارد.

 ۱۸  در دوره ی سلجوقیان، به دستور خواجه نظام الملک مدارسی به نام « نظامیّه»در شهرهای بزگ ساخته شد.

۱۹ – در دوره ی سلجوقیان، همچنین مساجد، برج ها، مناره ها و کاروان سراهای باشکوهی، بنا شدند.

۲۰ – کاروان سرای رباط قره عشق در خراسان شمالی از آثار دوره ی سلجوقیان است.

۲۱ – پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی، بین جانشینان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی، ضعیف شد.

سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم، آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

۲۲ – مهم ترین سلطان خوارزمشاهیان، سلطان محمد خوارزمشاه بود.

۲۳ – در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، قلمرو ایران از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه شد.

۲۴ – حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی مغول ها به ایران برچیده شد.

۲۵ – مسجد جامع رُشتخوار در استان خراسان رضوی از آثار دوره ی خوارزمشاهیان می باشد.

۲۶ – در زمان حکومت های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان در ایران، شغل بیش تر مردم، کشاورزی و دامپروری بود.

۲۷ – در دوره ی سلسله های ترک، شهر های بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ایران به وجود آمد.

در این شهرها شغل هایی چون سفالگری، آهنگری، بافندگی و تجارت، رواج داشت.

۲۸ – در دوره ی سلسله های ترک، بازرگانی با سرزمین های دیگر نیز بسیار رونق داشت.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.