مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

دبستو – مرجع تخصصی آموزش ابتدایی

اول  |  دوم  |  سوم  |  چهارم  |  پنجم  |  ششم

 

نمونه سوال   ویدئو       درسنامه

 

نمونه سوال    ویدئو    درسنامه

 

نمونه سوال    ویدئو  درسنامه

ویدئوها

دانلود ویدیو با کیفیت ۱۴۴p با کیفیت ۲۴۰p با کیفیت ۳۶۰p با کیفیت ۴۸۰p

دانلود ویدیو با کیفیت ۱۴۴p با کیفیت ۲۴۰p با کیفیت ۳۶۰p با کیفیت ۴۸۰p

دانلود ویدیو با کیفیت ۱۴۴p با کیفیت ۲۴۰p با کیفیت ۳۶۰p با کیفیت ۴۸۰p با کیفیت ۷۲۰p

مقالات

تصویر درس 13 علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

۱ – موجودات زنده چه خصوصیاتی دارند؟ پاسخ: نفس می کشند، تولید مثل می کنند، حرکت می کنند، غذا می خورند و رشد می کنند. ۲ – به چه جانورانی […]

تصویر درس 12 علوم چهارم (گوناگونی گیاهان )

۱ – گیاهان را از چه نظر می توان طبقه بندی کرد؟ پاسخ: ۱ )نوع ریشه ۲ )تعداد گلبرگ ۳ )نوع ساقه ۲ – به چه گیاهانی تک لپه می […]

سوالات درس 11 فارسی چهارم ابتدایی

۱ – جانوران به چند گروه تقسیم می شوند؟ پاسخ: ۱ )مهره داران ۲ )بی مهره ها ۲ -جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند، نام ببرید و […]

تصویر درس 10 علوم چهارم

۱ – مراحل تنفس را به ترتیب نام ببرید. پاسخ: بینی، نای و شُش ۲ – عمل دم را تعریف کنید. پاسخ: وقتی نفس می کشیم، هوا از راه بینی […]