صفحه بایگانی دسته

روش تدریس

دلیل انجام تکلیف شب به دانش آموزان چیست ؟

دلیل انجام تکلیف شب به دانش آموزان چیست ؟ خوب دوستان عزیز قرار بود امروز و روزهای بعد که تعیین میشه کمی درباره انواع تکلیف و املا و انشا صحبت بشه و در نهایت جمع بتدی بشه و بصورت یک فایل یا کتابچه ارائه بشه! اول کمی درباره تکلیف صحبت کنیم:…

چه طور ریاضی به دانش آموزان ابتدایی آموزش دهیم؟

زمانی تاکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بود در رویکرد جدید ضمن توجه به این هدف تاکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است بنابر این توجه داشته باشید که کتاب های درسی جدید تغییر کرده است دانش…

چرا دانش آموزان به مدرسه علاقه مند نیستند؟

اگر نگاهی به تقویم انداخته باشید متوجه شوید که آغاز سال تحصیلی جدید  عملا از سوم مهر ماه است وسال تحصیلی دیرتر شروع می شود و دانش آموزان از آن به عنوان یک "شانس بزرگ" یاد می کنند حال این سوال  بوجود می آید چرا دانش آموزی که بیش از 100…

روش تدریس الگوی آموزشی پیش سازمان دهنده

اهداف کلّی الگوی آموزشی پیش سازمان دهنده: 1 معلّم اهداف، مفاهیم و اصول جدیدتری را به دانش آموز بشناساند. 2 معلّم یادگیری معنی دار را با پیوند دانش ها، مهارت ها و نگرش های تازه با ساخت شناختی فرد ایجاد کند. 3 معلّم الگوی پیش سازمان دهنده…