مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروز

اهداف درس نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروز آشنايی با نام وسايل سفرهٔ هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، شمعدان، شمع؛ آشنايی با برخی از…

نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه

اهداف درس نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه ۱ آشنايی با قرآن ۲ آشنايی با مسجد ۳ دقّت و توجّه و علاقه مندی به رعايت نظم و ترتيب و بهداشت در مسجد ۴ آشنايی…

نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستایی!

اهداف درس نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستايی! 1 آشنايی با روستا و روستانشينان ۲ آشنايی با خانه های روستايی و پديده های موجود در روستا ۳ آشنايی با روحيهٔ…

نگاره4 فارسی اول دبستان

اهداف درس نگاره4 فارسی اول دبستان : آشنایی با نهاد مدرسه و مقررات آن ۲. آشنایی با پرچم ایران و توجه به رنگ‌های آن ۳. آموزش و رعایت نظم و ترتیب و بهداشت…