نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

کاربرگ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی به صورت ماهانه، هفتگی، پیک آدینه، برای دانش آموز کلاس چهارم دبستان دانلود کنید:درس اوّل همسایه ی ما،درس دوم اینجا محلّه ی ماست،درس سوم خرید و فروش در محلّه،درس چهارم نقشه ی محلّه ی ما،درس پنجم زندگی در شهر و روستا،درس ششم جهت های جغرافیایی،درس هفتم جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟،درس هشتم نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟،درس نهم نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟،درس دهم مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟،درس یازدهم.سفری به شهر باستانی همدان،درس دوازدهم سفری به تخت جمشید 1،درس سیزدهم سفری به تخت جمشید 2،درس چهاردهم سفری به شهر باستانی کرمانشاه،درس پانزدهم کوه ها و دشت های زیبا،درس شانزدهم آب و هوافدرس هفدهم نواحی آب و هوایی ایران،درس هجدهم پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران،درس نوزدهم از محیط زیست مراقبت کنیم،درس بیستم نشانه های ملّی ما،درس بیست ویکم تقویم،درس بیست ودوم روزهای مهم