نمایش 1–12 از 48 نتیجه

نمایش 9 24 36

برگه ی تقارن ریاضی اول ابتدایی

رایگان

تکلیف تم۲۰ ریاضی اول ابتدایی

رایگان

تکلیف ریاضی اول ابتدایی تم ۲

رایگان

تکلیف ریاضی اول ابتدایی تم۱۸

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۰

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۱

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۳

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۴

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۵

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۱۶

رایگان

تکلیف ریاضی پایه اول تم ۳

رایگان

کاربرگ ریاضی اول ابتدایی به صورت ماهانه، هفتگی، پیک آدینه، برای دانش آموز کلاس اول دبستان دانلود کنید:تم 1: الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی،تم2: اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز،تم 3: مفهوم اولیه عمل جمع،تم 4: گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش،تم 5: جمع و تفریق با چوب خط،تم 6: جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست،تم 7: آشنایی با عدد 1 و 2،تم 8: آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام،تم 9: آشنایی با 0 و 5 و تقارن،تم 10: آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها،تم 11: تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8،تم 12: مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر،تم 13: آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد 2 تا 10،تم 14: آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها،تم 15: مفهوم دسته‌بندی و آشنایی با مفهوم ارزش مکانی،تم 16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19،تم 17: جمع و تفریق های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین،تم 18: شمردن چندتایی،تم 19: عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور،تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت در شمارش اعداد،تم 21: مهارت جمع چند عدد، ساعت و درک درست از زمان،تم 22: شمردن الگوهای 2 و 5 و 6 و 7 ، آشنایی با تقویم،تم 23: شمردن با الگوهای 8 تایی ، شمردن رو به جلو و عقب 5 تایی و آشنایی با ماشین حساب،تم 24: حل مسئله های چند مرحله‌ای و ساعت تقریبی،تم 25: آشنایی با عدد 100 و کافی بودن اطلاعات مسئله