هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای فارسی پنجم دبستان:درس اولّ: تماشاخانه،درس دوم: فضل خدا،درس سوم: رازي و ساخت بيمارستان،درس چهارم: بازرگان و پسران،درس پنجم: چنار و كدوبنُ،درس ششم: سرود مليّ،درس هفتم : درس آزاد 1،درس هشتم: دفاع از ميهن،درس نهم: نام آوران ديروز، امروز، فردا،بخوان و حفظ كن: سرَاي امُيد،درس دهم: نام نيكو،درس یازدهم: نقش خِردمندان،درس دوازدهم: درس آزاد 2،درس سيزدهم: روزي كه باران مي باريد،درس چهاردهم: شجاعت،درس پانزدهم: کاجستان،درس شانزدهم: وقتي بوعلي، كودك بود،درس هفدهم: كار و تلاش