هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای ریاضی پنجم دبستان:فصل اول: عدد نویسی و الگوها،فصل دوم: کسر،فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد،فصل چهارم: تقارن و چند ضلعی ها،فصل پنجم: عددهای اعشاری،فصل ششم: اندازه گیری،فصل هفتم: آمار و احتمال