هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای علوم ششم دبستان :درس اول: زنگ علوم،درس دوم: سرگذشت دفتر من،درس سوم: کارخانه ی کاغذ سازی،درس چهارم: سفر به اعماق زمین،درس پنجم: زمین پویا،درس ششم: ورزش و نیرو (1)،درس هفتم: ورزش و نیرو (2)،درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم،درس نهم: سفر انرژی،درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ،درس یازدهم: شگفتی های برگ،درس دوازدهم: جنگل برای کیست؟،درس سیزدهم: سالم بمانیم،درس چهاردهم: از گذشته تا آینده