هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای درس های ریاضی کلاس سوم دبستان:فصل اول: الگوها،فصل دوم: عددهاي چهار رقمی،فصل سوم: عددهای کسری،فصل چهارم: ضرب و تقسيم،فصل پنجم: محيط و مساحت،فصل ششم: جمع و تفریق،فصل هفتم: آمار و احتمال،فصل هشتم: ضرب عددها