نمایش 1–12 از 99 نتیجه

نمایش 9 24 36

آزمون ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم

رایگان

آزمون ریاضی دوم ابتدایی دی ماه

رایگان

آزمون ریاضی دوم ابتدایی فصل جمع و تفریق اعداد سه رقمی

رایگان

آزمون ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم اردیبهشت ماه

رایگان

آزمون ریاضی دوم ابتدایی ورودی پایه دوم

رایگان

آزمون آغازین ریاضی دوم ابتدایی مهر ماه

رایگان

آزمون ارزشیابی ریاضی دوم ابتدایی فروردین ماه

رایگان

آزمون پایانی ریاضی دوم ابتدایی

رایگان

آزمون پایانی مدادکاغذی دوم ابتدایی

رایگان

آزمون درسی ریاضی فصل ۲

رایگان

آزمون ریاض دوم ابتدایی فصل اول

رایگان

آزمون ریاضی دوم ابتدایی فروردین ماه

رایگان

نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای درس های ریاضی کلاس دوم دبستان:فصل 1: عدد و رقم،فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی،فصل 3: اشکال هندسی،فصل 4: عددهای سه رقمی،فصل 5: اندازه‌گیری،فصل 6: جمع و تفریق اعداد سه رقمی،فصل 7: کسر و احتمال،فصل 8: آمار و نمودار