نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای درس های ریاضی کلاس اول دبستان:تم 1: الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی،تم2: اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز،تم 3: مفهوم اولیه عمل جمع،تم 4: گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش،تم 5: جمع و تفریق با چوب خط،تم 6: جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست،تم 7: آشنایی با عدد 1 و 2،تم 8: آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام،تم 9: آشنایی با 0 و 5 و تقارن،تم 10:  آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها،تم 11: تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8،تم 12: مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر،تم 13: آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد 2 تا 10،تم 14: آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها،تم 15: مفهوم دسته‌بندی و آشنایی با مفهوم ارزش مکانی،تم 16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19،تم 17: جمع و تفریق های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین،تم 18: شمردن چندتایی،تم 19: عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور،تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت در شمارش اعداد،تم 21: مهارت جمع چند عدد، ساعت و درک درست از زمان،تم 22: شمردن الگوهای 2 و 5 و 6 و 7 ، آشنایی با تقویم،تم 23: شمردن با الگوهای 8 تایی ، شمردن رو به جلو و عقب 5 تایی و آشنایی با ماشین حساب،تم 24: حل مسئله های چند مرحله‌ای و ساعت تقریبی،تم 25: آشنایی با عدد 100 و کافی بودن اطلاعات مسئله