در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس اولّ: آفریدگار زیباییدرس دوم: کوچ پرستوها،درس سوم: راز نشانه هادرس چهارم: ارزش علم،درس پنجم: رهایی از قفس،درس ششم: آرش کمانگیر،درس هفتم: مهمان شهر ما،درس هشتم:درس آزاد1،درس نهم:درس آزاد2،درس دهم: باغچه اطفال،درس یازدهم: فرمانده دل ها،درس دوازدهم: اتفّاق ساده،درس سیزدهم:لطف حق،درس چهاردهم: ادب از که آموختی ؟،درس پانزدهم: شیر و موش،درس شانزدهم: پرسشگری،درس هفدهم: مدرسه هوشمند