هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:فصل اول: عدد نویسی و الگوها،فصل دوم: کسر،فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد،فصل چهارم: تقارن و چند ضلعی ها،فصل پنجم: عددهای اعشاری،فصل ششم: اندازه گیری،فصل هفتم: آمار و احتمال